จำนวนผู้ชม : 1620 คน


 

เรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ   Leave a comment

เรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ

เรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ นั้นแตกต่างกัน เพราะว่ารูปเรขาคณิต 3 มิตินั้นมีความหนา เช่น ทรงสี่เหลี่ยม ปริซึม

ทรงกลม ทรงกรวย ทรงกระบอก พีระมิด แต่รูปเรขาคณิต 2 มิติ นั้นเป็นเพียงผิวหน้าหนึ่งของรูปทรง เช่น

ความแตกต่างของ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ

  • รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติไม่มีความหนา โดยจะมีส่วนกว้างและส่วนยาว
  • ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีความหนา โดยจะมีส่วนสูง ส่วนกว้าง และส่วนยาว

ความแตกต่างระหว่างรูปวงกลมกับทรงกลม คือ

  • รูปวงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติไม่มีความหนา
  • ทรงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีความหนา

ลองมาพิจารณารูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ดังนี้

image.asp

ดังนั้น เราจึงสรุปได้ว่า ลักษณะรูปเรขาคณิต 3 มิติ เป็นดังนี้

  1. ทรงกลม มีผิวเรียบที่ทุกๆ จุดบนผิวห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน

 

1

2. ทรงกระบอก มีหน้าตัด หรือฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่บนระนาบที่ขนานกัน

 

2

3.  กรวย มีฐานเป็นรูปวงกลมและมียอดแหลม ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน

 

3

4.  พีระมิด มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม มียอดแหลม ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน มีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม

การเรียกชื่อพีระมิด เรียกตามลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นฐาน เช่น พีระมิฐานสามเหลี่ยม พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

เป็นต้น

 

4

5.  ปริซึม มีหน้าตัดหรือบานทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่บนระนาบที่ขนานกัน

มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม การเรียกชื่อปริซึม เรียกตามลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นหน้าตัดฐาน เช่น

ปริซึมสามเหลี่ยม ปริซึมสี่เหลี่ยม เป็นต้น

 

5

6.  ปริซึมสี่เหลี่ยมหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส เรียกว่า ลูกบาศก์

 

6

ที่มาข้อมูล : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=68729

 

        ต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติกัน