จำนวนผู้ชม : 1263 คน


เทคนิคการเรียนเก่ง 7 ข้อ

 

 

 

ข้อที่ 1 : พกปากกาสี  12  สี  ติดตัว

ทฤษฎีสี กล่าวไว้ ว่า สีจะสามารถเพิ่มการจดจำเนื้อหาต่าง ๆ ได้มากกว่า สีน้ำเงินที่เขียนตามปกติ จึงควรซื้อปากกาสีต่าง ๆ ติดตัวไว้ เวลาอ่านหนังสือก็ใช้ปากกาสี        ในการจดเนื้อหา

 

ข้อที่ 2 : ใช้สมุด note ที่ไม่มีเส้น

   การใช้สมุด note ที่มีลายเส้นนั้นเหมือนเราอยู่แต่ในกรอบเส้นนั้น แต่ถ้าใช้สมุด note ที่ไม่มีเส้นนั้นจะทำให้เราไม่มีกรอบในการเขียน เราอยากเขียนอะไรก็อยากเขียนได้ทั้งนั้น

ข้อที่ 3 : บันทึกงานออกมาในรูป Mind Map Or Pic