จำนวนผู้ชม : 1324 คน


 

สวัสดีครับ  +__+

ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่า  ...ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม...

 

นายชาญณรงค์   ตันกูล

รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์  2  )

รหัสวิชา  ง 12101 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 

 

คำชี้แจง :  ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐาน ( แบบทดสอบก่อนเรียน ) มีจำนวนข้อสอบ 10 ข้อ

              ให้นักเีรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

 

OK....  งั้นเรามาเริ่มทำข้อสอบกันเลยครับบบบบบ...