จำนวนผู้ชม : 1286 คน


 

สวัสดีครับ  +__+

ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่า  ...ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่...

 

นายชาญณรงค์   ตันกูล

รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์  1  )

รหัสวิชา  ง 11101 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 

 

คำชี้แจง :  ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐาน ( แบบทดสอบก่อนเรียน ) มีลำดับขั้นตอนดังนี้

                     1.  ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม  Paint

                     2.  ให้นักเีรียนใช้แถบเครื่องมือในโปรแกรมวาดภาพเกี่ยวกับ

                           คอมพิวเตอร์ของฉัน  มาจำนวน  1  ภาพ

                     3.   ตกแต่ง  ระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับ... 

 

OK....  งั้นเรามาเริ่มทำข้อสอบกันเลยครับบบบบบ...