ทำใบปลิวโฆษณาด้วยโปรแกรม

Word 2007 part 1

 

 

 

ทำใบปลิวโฆษณาด้วยโปรแกรม

Word 2007 part 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :