การใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

ลองดูสิว่า..นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องหรือไม่

อย่าลืมนะคะ ว่า เล่นคอมพิวเตอร์ 30 นาที ออกกำลังกายอีก 30 นาที จ๊ะ

 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :