จำนวนผู้ชม : 1300 คน


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_FnK3MHVEB4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>