จำนวนผู้ชม : 1287 คน


“ ขว้างไม้จับต๋อ จั่งหย้อสะต้าน หุมจักถูกต้อง ตั๋วเอง ”