คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย

 

 

 

 

แบบทดสอบ เรื่อง คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :