จำนวนผู้ชม : 1243 คน


smiley ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ : Traffic Sign in Thailand yes

 

 

yes Traffic Sign in Thailand yes

 

stop

ป้ายหยุด  เรียกในภาษาอังกฤษว่า ” The stop sign” means that cars must stop when they see it and continue if safe

yield

ป้ายให้ทาง  เรียกในภาษาอังกฤษว่า ” The yield sign”

Drivers need to stop only when they might interfere with traffic that has the right-of-way on different leg of the intersection.

 

Approaching Cars Have Right of Way

ป้ายให้รถสวนมาก่อน  เรียกในภาษาอังกฤษว่า ” Approaching Cars Have Right of Way

Speed limit

ป้ายจำกัดความเร็ว หรือเรียกว่า “Speed Limit”  หรือ “Speed Restriction” คือ การกำหนดความเร็วที่ระดับความเร็วตามป้าย เป็นแบบกิโลเมตรต่อชั่วโมง

Maximum Speed Limit for the Type of Vehicles Designated on the Sign

Straight Only

ป้ายให้เดินรถไปข้างหน้าทางเดียว หรือ “Straight Only” คือ ผู้ขับขี่ต้องเดินรถไปทางตรงตามป้ายบอกเท่านั้น หรือที่เราเรียกติดปากว่า ขับรถทางเดียว หรือเลนเดียว

Drivers can only go straight from this lane.

Keep left

ป้ายชิดซ้าย หรือเรียกว่า “Keep Left”   คือ ป้ายทีให้เราชิดซ้ายเวลาขับรถ

Drivers must stay to the left.

keep right

ป้ายชิดขวา  “Keep Right”  ป้ายจราจรที่อกให้เราชิดขวา

Drivers must stay to the right.

No Parking or Stopping

ป้ายห้ามหยุด หรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า “No Parking or Stopping”

Maximum Height Limit

ห้ามรถสูงเกินกำหนด สามารถพูดในภาษาอังกฤษได้ว่า “Maximum Height Limit” หรือ“Height Restriction

Maximum Width Limit

ห้ามรถกว้างเกินกำหนด หรือเรียกว่า “Maximum Width Limit”

No Overtaking

ป้ายห้ามแซง เรียกในภาษาอังกฤษได้ว่า “No Overtaking”  หรือจะพูดให้ละเอียดหน่อยจะได้ว่า “No Passing on the Right-hand Portion of the Road for Overtaking”

Horns Prohibited

ป้ายห้ามใช้เสียง เรามันจะได้เห็นที่โรงพยาบาล เรียกในภาษาอังกฤษว่า “Horns Prohibited”