จำนวนผู้ชม : 1205 คน


 การจัดสวยถาด  คือการทำต้นไม้ในร่มพันธ์  แคระมาจักสวนขนาดจิ๋วลงในถาดขนาดพอเหมาะ  เพื่อตั้งประดับตกแต่งในอาคาร  หรือโต๊ะทำงาน  โดยมากต้นไม้ที่นิยมนำมาจัดมักจะเป็นต้นไม้มงคลชนิดต่างๆ  ส่วนขั้นตอนนั้นก็สุดแสนจะง่าย   อาศัยเพียงความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล  ในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการทำนั้นก็สามารถหาได้ในท้องตลาดแถมพอทำแล้วกำไรดีซะด้วย  ถ้าสนใจลองทำแล้วจะรู้ว่าสามารถทำได้ง่ายจริงๆ 

วัสดุอุปกรณ์การทำประกอบด้วย

 1. ถาดเซรามิกหรือดินเผา
 2. ต้นไม้ในร่ม  เช่น  เฟิร์นผักชี, แพญี่ปุ่น, ราชินีเงิน, กนกนารีบูล, กุหลาบหินใบฝอย เป็นต้น
 3. ทราย
 4. หิน, หินกรวด, ขอนไม้
 5. กระบอกฉีดน้ำ
 6. คีมปากกาแหลม

ขั้นตอนการจัดสวนถาด

 1. นำทรายใส่ลงในถาดแล้วใช้กระบอกฉีดน้ำ  ฉีดให้ชุ่มพอดี
 2. จากนั้นนำต้นไม้ขนาดใหญ่ลงปลูก  โดยการขุดทรายให้เป็นหลุมลึกพอกลบรากต้นใม้ได้
 3. พอปลูกต้นไม้ใหญ่เสร็จ  ตามด้วยต้นไม้ขนาดกลาง
 4. เสร็จแล้ววางหินขนาดต่างๆ  ตามแบบที่วางไว้
 5. แล้วตามด้วยต้นไม้ขนาดเล็ก  จัดตามความชอบ  ความต้องการของลูกค้า
 6. จากนั้นนำต้นไม้ประเภทคลุมพื้น  มาคลุมพื้นทรายบริเวณที่ไม่ได้ปลูกต้นไม้ให้เต็ม
 7. เสร็จแล้วโรยหินกรวดตกแต่งให้สวยงาม

“การจัดสวนถาดจะต้องวางต้นไม้ในถาดให้มีทั้งขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ซึ่งจะช่วยให้สวนถาดเกิดความสมดุลแลดูสวยงามมาขึ้นการจัดสวยถาด  คือการทำต้นไม้ในร่มพันธ์  แคระมาจักสวนขนาดจิ๋วลงในถาดขนาดพอเหมาะ  เพื่อตั้งประดับตกแต่งในอาคาร  หรือโต๊ะทำงาน  โดยมากต้นไม้ที่นิยมนำมาจัดมักจะเป็นต้นไม้มงคลชนิดต่างๆ  ส่วนขั้นตอนนั้นก็สุดแสนจะง่าย   อาศัยเพียงความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล  ในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการทำนั้นก็สามารถหาได้ในท้องตลาดแถมพอทำแล้วกำไรดีซะด้วย  ถ้าสนใจลองทำแล้วจะรู้ว่าสามารถทำได้ง่ายจริงๆ 

วัสดุอุปกรณ์การทำประกอบด้วย

 1. ถาดเซรามิกหรือดินเผา
 2. ต้นไม้ในร่ม  เช่น  เฟิร์นผักชี, แพญี่ปุ่น, ราชินีเงิน, กนกนารีบูล, กุหลาบหินใบฝอย เป็นต้น
 3. ทราย
 4. หิน, หินกรวด, ขอนไม้
 5. กระบอกฉีดน้ำ
 6. คีมปากกาแหลม

ขั้นตอนการจัดสวนถาด

 1. นำทรายใส่ลงในถาดแล้วใช้กระบอกฉีดน้ำ  ฉีดให้ชุ่มพอดี
 2. จากนั้นนำต้นไม้ขนาดใหญ่ลงปลูก  โดยการขุดทรายให้เป็นหลุมลึกพอกลบรากต้นใม้ได้
 3. พอปลูกต้นไม้ใหญ่เสร็จ  ตามด้วยต้นไม้ขนาดกลาง
 4. เสร็จแล้ววางหินขนาดต่างๆ  ตามแบบที่วางไว้
 5. แล้วตามด้วยต้นไม้ขนาดเล็ก  จัดตามความชอบ  ความต้องการของลูกค้า
 6. จากนั้นนำต้นไม้ประเภทคลุมพื้น  มาคลุมพื้นทรายบริเวณที่ไม่ได้ปลูกต้นไม้ให้เต็ม
 7. เสร็จแล้วโรยหินกรวดตกแต่งให้สวยงาม

“การจัดสวนถาดจะต้องวางต้นไม้ในถาดให้มีทั้งขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ซึ่งจะช่วยให้สวนถาดเกิดความสมดุลแลดูสวยงามมาขึ้น