จำนวนผู้ชม : 1356 คน


1.ดาวเทียมเคลื่อนที่ เป็นวงกลมรอบโลก โดยมีระยะห่างจากผิวโลกเท่ากับรัศมีของโลก  จงหาอัตราเร็วของดาวเทียมดวงนี้ (มวลโลก = 6X1024 kg , รัศมีโลก = 6.4X106 m)(Ans 5.7x103m/s)

2.ผูกเชือกเบาติดกับลูกบอลมวล 1kg แกว่งเชือกให้เป็นวงกลมในแนวดิ่งรัศมี 0.2 mด้วยความเร็วเชิงเส้น 4 m/sจงหาแรงดึงของเชือก ขณะที่ลูกบอลอยู่ตำแหน่งสูงสุด (Ans70 N)

3.ลูกบอลมวล sqrt 3 kg แขวนกับเส้นเชือกยาว 1 m ถ้าเชือกรับแรงดึงได้สูงสุด 20 N จงหามุม sata และความเร็วสูงสุด((Ans30และ 1.70 m/s) 

 

 

4

(Ans 480 kg)

5

(Ans 1m)

 

6

(Ans 3.6x102N)