จำนวนผู้ชม : 1262 คน


Author   เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๕๒๙)
 Note   เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ เป็นบุตรชายของเจ้าสิงห์นนท์ และเจ้าแม่บุญนำ ณ เชียงใหม่ และเป็นหลานปู่ของ เจ้าราชบุตร (ตื้อ) เกิดในคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ สนใจดนตรีพื้นเมืองลานนา และเล่น ซอเมืองได้ดีมากมาตั้งแต่อายุน้อย ต่อมาได้เรียนดนตรีไทย (ภาคกลาง) จากครูดนตรี ๓ คนคือ ครูรอด อักษรทับ ครูช่อ สุนทรวาทิน และครูฉัตร สุนทรวาทิน จนสามารถเล่นเครื่อสายไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถร้องเพลงไทยได้ด้วย และยังได้ประดิษฐ์เพลงพื้นเมืองหลายเพลงสำหรับบรรเลงในวงพิเศษ "ลานนามหาดุริยางค์" เจ้าสุนทรมีภรรยาชื่อ สมศรี มีบุตร ๓ คน ชื่อ สุรีย์ ศิวิไล และสุรศักดิ์ ทั้งสามคนเล่นเครื่องสายไทย และเล่นดนตรีพื้นเมืองได้ดี นอกจากจะเป็นครูสอนดนตรีพื้นเมือง ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่แล้ว เจ้าสุนทรยังมีฝีมือในการประดิษฐ์เครื่องดนตรี ออกจำหน่ายแจกจ่าย ได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องดนตรีมีคุณภาพดี อาทิ สะล้อ ซึง ปี่จุม ระนาด ซอด้วย ซออู้ จะเข้ และฆ้อง นับว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีไทยที่สำคัญของเชียงใหม่ เจ้าสุนทรได้ช่วยสอนดนตรี อยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เป็นผู้มีส่วนช่วยในการก่อตั้งวงลานนามหาดุริยางค์ ๒๕๐ คน และถึงแก่แรรมเมื่อ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๙ ที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมอายุได้ ๖๘ ปี.
 Added Entry   พูนพิศ อมาตยกุล (เรียบเรียงจาก คำให้สัมภาษณ์ของ เจ้าสมุทร ณ เชียงใหม่.)

หมายเหตุ ครูวิสูตร  บัวชุ่ม เป็นลูกศิษย์ 3 คน แรก ของเจ้าสุนทร ฌ เชียงใหม่ จากโรงเรียนนาฏศิลป์เชียงใหม่