จำนวนผู้ชม : 1295 คน


http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/main.php?filename=earth_move