ทำสไลด์โชว์ง่ายๆ สไตล์ Corel

 

 

 

ตัวอย่างการสร้าง

 

 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :