จำนวนผู้ชม : 1260 คน


 
  ลำดับ สาขา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม    
  1 เซ็นทรัล 125000 150000 120000 95000 91000    
  2 โรบินสัน 75000 450000 75800 85200 78000    
  3 เดอะมอลล์ 95000 78000 65000 68000 65800    
  4 บิ๊กซี 75800 68000 45800 65400 120000    
  5 โลตัส 68000 95000 65800 65800 56800    
  6 ฟิวเจอร์ 125000 15000 75800 78000 61400    
  7 เซเว่น 75000 45000 68000 35400 56800    
  8 มาบุญครอง 95000 78000 78000 78000 78000    
  9 สยาม 75800 95000 95000 68000 52000    
  10 พันธ์ทิพย์ 68500 68000 15000 15000 65000    
   
                   
  1.รายได้รวมกันในเดือนมีนาคม =…………………….    
  2.รายได้ในเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าเดือนพฤษภาคม =…………....  
  3.รายได้ของสาขาทั้งหมดในเดือนม.ค.+มี.ค+เม.ย =…………......    
  4.รายได้สาขาโลตัสทั้งหมดน้อยกว่าสาขาฟิวเจอร์ทั้งหมดอยู่ =…..........    
  1.รายได้รวมสาขาใดมีรายรับมากที่สุด  มีมากเท่าใด =…………