จำนวนผู้ชม : 1311 คน


คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง

                  คำพ้องรูป  คือ คำที่เขียนเหมือนกัน แต่อ่านออกเสียงต่างกัน และมีความหมายต่างกัน

 

ตัวอย่าง
คำพ้องรูป
คำอ่าน
ความหมาย
แหน
  แหน (หน + แ-)
  แหน (ห + แ- + น)
ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
หวง
สระ
  สะ
  สะ - หระ
แอ่งน้ำ
ตัวอักษรที่ใช้ประกอบกับพยัญชนะ
เพลา
  เพลา
  เพ - ลา
แกนสำหรับสอดในดุมรถ
เวลา
แขม
  แขม
  ขะ - แม
ไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
ชาวเขมร
ปักเป้า
  ปัก - เป้า
  ปัก - กะ - เป้า
ว่าวชนิดหนึ่ง
ปลาชนิดหนึ่ง
แหง
  แหง (หง + แ-)
  แหง (ห + แ- + ง)
อาการของหน้าที่แสดงเก้อหรือจนปัญญาหรือ แน่ แน่นอน
คำแหง หรือกำแหง แข็งแรง เข้มแข็ง
กรี
  กรี
  กะ - รี
กระดูกแหลมที่หัวกุ้ง
ช้าง
เสมา
  สะ - เหมา
  เส - มา
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
เครื่องหมายบอกเขตโบสถ์สำหรับทำสังฆทาน
เสลา
  สะ - เหลา
  เส - ลา
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง หรือสวย งาม
ภูเขา
ปรัก
  ปรัก
  ปะ - หรัก
เงิน
หัก พัง
พล
  พลี
  พะ - ลี
ขอแบ่งเอามา เชิญเอามา
เสียสละ บวงสรวง บูชา
    คำพ้องเสียง คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน เขียนต่างกัน และมีความหมายต่างกัน
ตัวอย่าง
คำพ้องเสียง
คำอ่าน

													

ความหมาย

จัน
จันทน์
จันทร์
จรร
จัน
จัน
จัน
จัน
ผลไม้ที่สุกเหลืองหอม
ต้นไม้ที่มีเนื้อ ดอก และผลมีกลิ่นหอม
ดวงเดือน ชื่อวันลำดับที่ 2 ของสัปดาห์
ความประพฤติ
โจษ
โจทก์
โจทย์
โจด
โจด
โจด
เล่าลือ กล่าวขาน
ผู้ฟ้อง ผู้กล่าวหา
คำถามในวิชาเลข
พัน
พันธ์
พันธุ์
พรรณ
ภัณฑ์
พัน
พัน
พัน
พัน
พัน
จำนวน 10 ร้อย หรือมัดโดยรอบ เกี่ยวข้องกัน
ผูกมัด
เชื้อสาย เหล่าก่อ
สีผิว ชนิด
สิ่งของ
สัน
สันต์
สรร
สรรค์
สัณฑ์
สัน
สัน
สัน
สัน
สัน
แนวที่สูงขึ้น
สงบ
คัด เลือก
สร้าง
ป่า