สอนดราฟภาพง่ายๆจากโฟโต้ช็อป

 

 

แหล่งอ้างอิง  www.youtube.com

Suriya Tijana


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :