จำนวนผู้ชม : 1248 คน


วิชา  คอมพิวเตอร์

 

วันที่  8  ธ.ค.  54

  

1. ฝึกเข้า E - Learning

 

www.eduktc.com 

 

    ให้นักเรียนทดลองเข้าอาทิตย์  ละ 1 ครั้ง

    ฝึกพิมพ์วิธีการเข้าเว็บ E - Learning

 

www.eduktc.com 

 

(หากไม่มีอินเตอร์เน็ตมาฝึกเข้าที่โรงเรียนได้นะค่ะ )

 

 

2.  อ่านหัวข้อที่มีระดับชั้น ป.2 ประกอบ

     โดยเฉพาะหัวข้อเรื่อง

    1. เครื่องพิมพ์

    2. การวางนิ้วบนแป้นเหย้า

 

   เพราะออกสอบกลางภาคเยอะนะค่ะ

 

 

21 ธ.ค. 54  คอม

1. ฝึกทำแบบฝึกหัด : ข้อสอบกลางภาคเทอม 2 ป.2 ที่อยู่ในหัวข้อ การบ้าน ป.2