จำนวนผู้ชม : 1262 คน


วิธีออกแบบ Template โดยโปรแกรม Dreamweaver 8
เปิดโปรแกรมเลือก HTML ในช่อง Create New

เมื่อ click HTML แล้วจะอยู่ในส่วนของ Design (ถ้าไม่อยู่ในส่วนของ Design ให้ click)

เมื่ออยู่ในส่วน Design แล้วใน click แทรกตาราง

จะมีหน้าต่างให้เรากำหนดค่า Rows เป็น 3 ,Columns เป็น 1 ,Table width เป็น 780, Border thickness(ขนาดของเส้นขอบ) เป็น 0

จะเกิดตาราง 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เรียกว่าส่วนแนะนำหัวเรื่อง(อาจเป็นภาพหรือข้อความ)หรือเรียกว่า head , ส่วนที่ 2 เรียกว่าส่วนนำเสนอข้อมูลหรือเรียกว่า main , ส่วนที่ 3 เรียกว่าส่วนกำหนดที่อยู่ผู้สร้างหรือผู้ออกแบบ Page หรือเรียกว่า foot

สิ่งที่ต้องทำและต้องมี

1.กำหนดชื่อ Title เป็นชื่อจริง นามสกุลจริง ของนักเรียน

  • Modify
  • Page Properties
  • Title/Encoding
  • พิมพ์ชื่อที่ช่อง Title

2.ประวัติแนะนำตัวเองของนักเรียน

3.รูปของนักเรียน

ตัวอย่าง

http://www.eduktc.com/index/profile.html

แทรก Background

- Modify

- Page Propeties

- ไปที่ช่อง Background image :    ให้ click ที่ Browse ( เพื่อไปหา file Background ที่เก็บไว้ที่เดียวกับ index.html )