จำนวนผู้ชม : 1260 คน


วิชา  คอมพิวเตอร์

 

วันที่  8  ธ.ค.  54

  

1. ฝึกเข้า E - Learning

 

www.eduktc.com 

 

    ให้นักเรียนทดลองเข้าอาทิตย์  ละ 1 ครั้ง

(หากไม่มีอินเตอร์เน็ตมาฝึกเข้าที่โรงเรียนได้นะค่ะ )

 

2.  อ่านหัวข้อที่มีระดับชั้น ป.1 ประกอบ เพราะออกสอบกลางภาคเยอะนะค่ะ

 

 

 

 

23 ธ.ค. 54

1.ฝึกทำแบบฝึกหัดข้อสอบกลางภาค เทอม  2 

   ป.1  ข้อสอบ  20  ข้อ  ออกสอบกลางภาค