จำนวนผู้ชม : 1366 คน


  ใบความรู้ที่ 3.1  

  เรื่อง การสะท้อนของแสง

รายวิชา แสงและทัศนูปกรณ์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                   โดยครูรัตนาพร   สุขใสบูลย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้  เมื่อศึกษาเนื้อหานี้แล้ว  นักเรียนสามารถ

       1. อธิบายกฎการสะท้อนของแสงได้

       2. อธิบายความหมายและแสดงแนวรังสีตกกระทบ  รังสีสะท้อน  และเส้นปกติได้

       3. เขียนภาพแสดงแนวรังสีตกกระทบ  รังสีสะท้อน  และเส้นปกติได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การสะท้อนของแสง

                การที่เรามองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ เพราะมีแสงจากวัตถุนั้นมาเข้าตาเรา ถ้าไม่มีแสงจากวัตถุมาเข้าตา จะเห็นวัตถุนั้นเป็นสีดำ

                รังสีของแสง เป็นเส้นที่แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง เขียนแทนด้วยเส้นตรงมีหัวลูกศร รังสีแสงแบ่งเป็น 3 แบบ คือ รังสีขนาน รังสีลู่เข้า และรังสีลู่ออก

 
   
 
   

                วัตถุที่สะท้อนแสงได้ดีจะมีลักษณะเป็นผิวเรียบ มัน เช่น กระจกเงาราบ เป็นต้น

                ประโยชน์การสะท้อนของแสงบนกระจกเงา

  1. ใช้ส่องดูตัวเอง ภาพที่มองเห็นจะเป็นภาพเสมือนมีขนาดและระยะเท่ากับวัตถุ แต่กลับซ้ายเป็นขวากับวัตถุ ซึ่งเรียกว่า “ปรัศวภาวิโลม”
  2. ใช้ทำกล้องสลับลายหรือกล้องคาไลโดสโคป ซึ่งทำด้วยกระจกเงาราบยาว 3 แผ่น นำมาประกบทำมุมกัน 60 องศา ดังรูป เมื่อปิดทางด้านหนึ่งแล้วนำกระดาษสีใส่ลงไป แล้วมองเข้าไปดูจะเห็นเป็นลวดลายสวยงามที่เกิดจากการสะท้อนของแสงภายในกล้อง
 
 

รูป 3.1   กล้องสลับลายหรือกล้องคาไลโดสโคป

  1. ใช้ทำกล้องดูแห่หรือกล้องเรือดำน้ำอย่างง่าย (กล้องเพอริสโคป) ประกอบด้วย กระจาเงาระนาบ 2 แผ่นวางทำมุม 45 องศา เพื่อช่วยในการสะท้อนแสง นำไปใช้ส่องดูขบวนแห่ในกรณีที่เรายืนอยู่ด้านหลัง แล้วมองไม่เห็นขบวนแห่

 

  1. การใช้กระจกเงาโค้ง (กระจกนูน) ติดข้างรถยนต์เพื่อให้มองเห็นภาพจากด้านหลังให้ได้มุมกว้างกว่าปกติ
  2. การใช้กระจกนูนติดไว้ในห้างสรรพสินค้าหรือบริเวณริมถนนซึ่งเป็นทางแยก
  3. การใช้กระจกเว้าของทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันคนไข้