จำนวนผู้ชม : 1151 คน


อาหารนานาชาติ...อาหารยอดนิยมของเด็กๆมาแล้วค่ะ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้น มาขยำ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ แล้วนำกระดาษสีมาห่อ มาตกแต่งอย่างง่ายๆ....แต่ละชนิดใช้เวลาทำไม่นานค่ะ เป็นชิ้นงานที่ไม่ละเอียด ซึ่งจะใช้การทำแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมากนักค่ะ สื่อนี้คุณครูสามารถให้เด็กๆประกอบเล่นเองได้นะคะ จะใช้เล่นบทบาทสมมติ เสริมทักษะทางภาษา คณิต วิทย์ สังคม ได้ทั้งนั้นค่ะ.... ผลงานของนักศึกษาปฐมวัย มรภ.พระนคร..... ครูเอื้อ
Photo: อาหารนานาชาติ...อาหารยอดนิยมของเด็กๆมาแล้วค่ะ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้น มาขยำ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ แล้วนำกระดาษสีมาห่อ มาตกแต่งอย่างง่ายๆ....แต่ละชนิดใช้เวลาทำไม่นานค่ะ เป็นชิ้นงานที่ไม่ละเอียด ซึ่งจะใช้การทำแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมากนักค่ะ สื่อนี้คุณครูสามารถให้เด็กๆประกอบเล่นเองได้นะคะ จะใช้เล่นบทบาทสมมติ เสริมทักษะทางภาษา  คณิต  วิทย์ สังคม ได้ทั้งนั้นค่ะ.... ผลงานของนักศึกษาปฐมวัย มรภ.พระนคร..... ครูเอื้ออาหารนานาชาติ...อาหารยอดนิยมของเด็กๆมาแล้วค่ะ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้น มาขยำ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ แล้วนำกระดาษสีมาห่อ มาตกแต่งอย่างง่ายๆ....แต่ละชนิดใช้เวลาทำไม่นานค่ะ เป็นชิ้นงานที่ไม่ละเอียด ซึ่งจะใช้การทำแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมากนักค่ะ สื่อนี้คุณครูสามารถให้เด็กๆประกอบเล่นเองได้นะคะ จะใช้เล่นบทบาทสมมติ เสริมทักษะทางภาษา คณิต วิทย์ สังคม ได้ทั้งนั้นค่ะ.... ผลงานของนักศึกษาปฐมวัย มรภ.พระนคร..... ครูเอื้อ
Photo: อาหารนานาชาติ...อาหารยอดนิยมของเด็กๆมาแล้วค่ะ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้น มาขยำ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ แล้วนำกระดาษสีมาห่อ มาตกแต่งอย่างง่ายๆ....แต่ละชนิดใช้เวลาทำไม่นานค่ะ เป็นชิ้นงานที่ไม่ละเอียด ซึ่งจะใช้การทำแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมากนักค่ะ สื่อนี้คุณครูสามารถให้เด็กๆประกอบเล่นเองได้นะคะ จะใช้เล่นบทบาทสมมติ เสริมทักษะทางภาษา  คณิต  วิทย์ สังคม ได้ทั้งนั้นค่ะ.... ผลงานของนักศึกษาปฐมวัย มรภ.พระนคร..... ครูเอื้ออาหารนานาชาติ...อาหารยอดนิยมของเด็กๆมาแล้วค่ะ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้น มาขยำ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ แล้วนำกระดาษสีมาห่อ มาตกแต่งอย่างง่ายๆ....แต่ละชนิดใช้เวลาทำไม่นานค่ะ เป็นชิ้นงานที่ไม่ละเอียด ซึ่งจะใช้การทำแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมากนักค่ะ สื่อนี้คุณครูสามารถให้เด็กๆประกอบเล่นเองได้นะคะ จะใช้เล่นบทบาทสมมติ เสริมทักษะทางภาษา คณิต วิทย์ สังคม ได้ทั้งนั้นค่ะ.... ผลงานของนักศึกษาปฐมวัย มรภ.พระนคร..... ครูเอื้อ
Photo: อาหารนานาชาติ...อาหารยอดนิยมของเด็กๆมาแล้วค่ะ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้น มาขยำ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ แล้วนำกระดาษสีมาห่อ มาตกแต่งอย่างง่ายๆ....แต่ละชนิดใช้เวลาทำไม่นานค่ะ เป็นชิ้นงานที่ไม่ละเอียด ซึ่งจะใช้การทำแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมากนักค่ะ สื่อนี้คุณครูสามารถให้เด็กๆประกอบเล่นเองได้นะคะ จะใช้เล่นบทบาทสมมติ เสริมทักษะทางภาษา  คณิต  วิทย์ สังคม ได้ทั้งนั้นค่ะ.... ผลงานของนักศึกษาปฐมวัย มรภ.พระนคร..... ครูเอื้ออาหารนานาชาติ...อาหารยอดนิยมของเด็กๆมาแล้วค่ะ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้น มาขยำ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ แล้วนำกระดาษสีมาห่อ มาตกแต่งอย่างง่ายๆ....แต่ละชนิดใช้เวลาทำไม่นานค่ะ เป็นชิ้นงานที่ไม่ละเอียด ซึ่งจะใช้การทำแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมากนักค่ะ สื่อนี้คุณครูสามารถให้เด็กๆประกอบเล่นเองได้นะคะ จะใช้เล่นบทบาทสมมติ เสริมทักษะทางภาษา คณิต วิทย์ สังคม ได้ทั้งนั้นค่ะ.... ผลงานของนักศึกษาปฐมวัย มรภ.พระนคร..... ครูเอื้อ
Photo: อาหารนานาชาติ...อาหารยอดนิยมของเด็กๆมาแล้วค่ะ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้น มาขยำ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ แล้วนำกระดาษสีมาห่อ มาตกแต่งอย่างง่ายๆ....แต่ละชนิดใช้เวลาทำไม่นานค่ะ เป็นชิ้นงานที่ไม่ละเอียด ซึ่งจะใช้การทำแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมากนักค่ะ สื่อนี้คุณครูสามารถให้เด็กๆประกอบเล่นเองได้นะคะ จะใช้เล่นบทบาทสมมติ เสริมทักษะทางภาษา  คณิต  วิทย์ สังคม ได้ทั้งนั้นค่ะ.... ผลงานของนักศึกษาปฐมวัย มรภ.พระนคร..... ครูเอื้ออาหารนานาชาติ...อาหารยอดนิยมของเด็กๆมาแล้วค่ะ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้น มาขยำ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ แล้วนำกระดาษสีมาห่อ มาตกแต่งอย่างง่ายๆ....แต่ละชนิดใช้เวลาทำไม่นานค่ะ เป็นชิ้นงานที่ไม่ละเอียด ซึ่งจะใช้การทำแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมากนักค่ะ สื่อนี้คุณครูสามารถให้เด็กๆประกอบเล่นเองได้นะคะ จะใช้เล่นบทบาทสมมติ เสริมทักษะทางภาษา คณิต วิทย์ สังคม ได้ทั้งนั้นค่ะ.... ผลงานของนักศึกษาปฐมวัย มรภ.พระนคร..... ครูเอื้อ
Photo: อาหารนานาชาติ...อาหารยอดนิยมของเด็กๆมาแล้วค่ะ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้น มาขยำ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ แล้วนำกระดาษสีมาห่อ มาตกแต่งอย่างง่ายๆ....แต่ละชนิดใช้เวลาทำไม่นานค่ะ เป็นชิ้นงานที่ไม่ละเอียด ซึ่งจะใช้การทำแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมากนักค่ะ สื่อนี้คุณครูสามารถให้เด็กๆประกอบเล่นเองได้นะคะ จะใช้เล่นบทบาทสมมติ เสริมทักษะทางภาษา  คณิต  วิทย์ สังคม ได้ทั้งนั้นค่ะ.... ผลงานของนักศึกษาปฐมวัย มรภ.พระนคร..... ครูเอื้ออาหารนานาชาติ...อาหารยอดนิยมของเด็กๆมาแล้วค่ะ ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้น มาขยำ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ แล้วนำกระดาษสีมาห่อ มาตกแต่งอย่างง่ายๆ....แต่ละชนิดใช้เวลาทำไม่นานค่ะ เป็นชิ้นงานที่ไม่ละเอียด ซึ่งจะใช้การทำแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมากนักค่ะ สื่อนี้คุณครูสามารถให้เด็กๆประกอบเล่นเองได้นะคะ จะใช้เล่นบทบาทสมมติ เสริมทักษะทางภาษา คณิต วิทย์ สังคม ได้ทั้งนั้นค่ะ.... ผลงานของนักศึกษาปฐมวัย มรภ.พระนคร..... ครูเอื้อ