จำนวนผู้ชม : 1403 คน


เรียนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ด้วยตนเอง เป็นภายใน 8 วัน

ฝึกเรียนว่ายน้ำด้วยตนเอง

ก่อนอื่นคงต้องขอให้คำแนะนำในเรื่องความปลอดภัยก่อนว่า การฝึกว่ายน้ำด้วยตนเองนั้น ควรเริ่มฝึกที่ระดับความลึกของน้ำไม่มากนักก่อน เพราะผู้เริ่มต้นว่ายน้ำที่ยังไม่ชำนาญ มีโอกาสที่จะสำลักน้ำ หรือตื่นตกใจได้ง่าย อันเป็นเหตุให้จมน้ำ

ทางที่ดีเพื่อความปลอดภัย ควรชวนเพื่อนที่ว่ายน้ำเป็นควรเฝ้าระวังให้ด้วย

วันที่ 1 ฝึกหายใจ และตีขา

การหายใจขณะว่ายน้ำจะไม่เหมือนกับการหายใจบนบก ผู้เรียนว่ายน้ำจำเป็นต้องสร้างความคุ้นเคยกับระบบหายใจแบบใหม่นี้ก่อน โดยขณะที่หน้าอยู่เหนือน้ำให้หายใจเข้าทางปากให้ลึก ๆ หลังจากนั้นก้มศีรษะลงในน้ำพร้อมกับหายใจออกทางจมูก  ทำซ้ำเช่นนี้หลาย ๆ ครั้งเพื่อความเคยชิน

 

เรียนรู้การจมน้ำ โดมให้ยืนอยู่ในน้ำที่มีความลึกประมาณอก หายใจเข้าทางปากให้เต็ม จากนั้นทิ้งตัวลงนั่งในน้ำ ด้วยการเหยียดขาตรงออกไปข้างหน้า พร้อมทั้งหายใจออกทางจมูกรวดเดียวให้หมด เมื่อศรีษะจมลงใต้น้ำ  ทันทีที่ลมหายใจถูกปล่อยจนหมดตัวของเราจะจมลงใต้น้ำ นั่งบนพื้นสระได้  ให้กลั้นหายใจสักครู่แล้วลุกขึ้นยืน ทำซ้ำเช่นนี้หลาย ๆ ครั้งให้คุ้นเคย (หากหายใจออกไม่เร็วพอ ตัวจะไม่จมน้ำ)

การฝึกจมน้ำจะช่วยให้คุ้นเคยกับสภาพใต้น้ำ และรู้ถึงทฤษฏีที่สำคัญคือ หากหายใจเข้าและไม่ปล่อยลมหายใจออกตัวจะลอยน้ำ ถ้าหายใจออกจนหมดตัวจะจมน้ำ

 

ฝึกลอยตัวจากขอบสระแนวขวางฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง โดยให้หายใจเข้าทางปากให้เต็ม ถีบขอบสระพุ่งตัวออกไป วางมือเหยียดตรงไปข้างหน้าให้ฝ่ามือทับกัน มืออยู่ระดับผิวน้ำ ข้างแขนแนบกับหน้า ศรีษะก้มต่ำมองพื้นสระ ในแนวตรง ปล่อยตัวสบาย ๆ ไม่เกร็ง กลั้นหายใจไว้ ทำซ้ำเช่นนี้หลาย ๆ ครั้ง เป็นการฝึกลอยตัว

พุ่งตัวว่ายน้ำ

ฝึกตีขา ทำแบบลอยตัว แต่ให้เพิ่มการตีขา วิธีตีขาที่ถูกต้อง นิ้วเท้าจะชิดติดกัน แต่ไม่เกร็ง นิ้วโป้งเท้าทั้งสองข้างเอนเข้าหากันเล็กน้อย ออกแรงตีขาจากต้นขา อย่างอขามากเกินไป เพราะเมื่อไรที่งอขาตัวจะจมน้ำทันที

การตีขาให้รู้สึกว่าหลังเท้าัสัมผัสน้ำเมื่อขาหนึ่งตีลงขาหนึ่งจะตีขึ้นสลับกันไป ความสูงของขาที่ตีขึ้นลงจะเท่ากันเพื่อตัวจะได้ไม่เอียงจนเสียสมดุล

 

วันที่ 2 ฝึกดึงแขน

หลังจากตีขาจนได้แล้ว ให้เพิ่มการดึงแขนเข้ามา โดยทำเหมือนเดิมคือพุ่งตัวจากขอบสระฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งแล้วตีขา จากนั้นให้ใช้มือข้างใดข้างหนึ่ง ที่อยู่ด้านหน้าเหวี่ยงลงใต้น้ำ วางนิ้วให้ชิดติดกัน งอแขนเล็กน้อยขณะมือเหวี่ยงลงใต้น้ำ กวาดน้ำจนกระทั่งเหยียดแขนตรงไปแนบลำตัวและพ้นน้ำ จากนั้นจึงดึงแขนกลับมาข้างหน้าเช่นเดิม และสลับดึงแขนอีกข้าง

การฝึกเหวี่ยงแขนพร้อมตีขา อาจต้องใช้เวลาฝึกสักหน่อย

สิ่งที่ต้องระวังคือ ศีรษะต้องก้มลงต่ำ ตามองลงพื้นสระเสมอ  แขนต้องดึงมาด้านหลังให้สุดและยืดออกไปวางด้านหน้าก่อน จึงค่อยสลับไปเหวี่ยงแขนอีกข้าง

 

วันที่ 3 ฝึกพลิกหน้าหายใจขณะว่ายน้ำ

เป็นส่วนที่ยากที่สุดของการว่ายท่าฟรีสไตล์

ให้คุณฝึกพลิกหน้าข้างใดข้างหนึ่งก่อน โดยเริ่มต้นด้วยการถีบขอบสระ ตีขาและเหวี่ยงแขนแบบที่ฝึกมา แต่ให้เพิ่มการหายใจออกทางจมูกขณะที่หน้าอยู่ใต้น้ำด้วย เมื่อเหวี่ยงแขนครั้งที่ 1 – 3 แล้ว ในครั้งที่ 4 ที่เหวี่ยงแขนจ้วงลงใต้น้ำ ให้พลิกตัวเอียงข้าง เอาไล่ข้างหนึ่งขึ้น ใบหน้ามองตรงไปทางไหล่ข้างที่อยู่ด้านบน โดยใบหน้าอีกด้านจะแนบติดกับแขนข้างที่เหยียดตรงอยู่ด้านหน้า (อย่ายกหัวขึ้นเหนือน้ำ ให้ใช้การพลิกตัวและหันหน้าเท่านั้น)

ทันทีที่คุณพลิกตัว อย่าหยุดตีขาเด็ดขาด จังหวะที่ปากของคุณพ้นน้ำขึ้นมาด้านบนให้หายใจเข้าให้เต็มทางปาก การหายใจเข้าจะเต็มที่หรือไม่ส่วนหนึ่งอยู่ที่หายใจออกขณะก้มหน้าอยู่ใต้น้ำหมดหรือไม่ หากออกไม่หมดการหายใจเข้าก็จะน้อย เมื่อเหวี่ยงแขนจนไปวางด้านหน้าแบบเดียว ศรีษะก็จะอยู่ใต้น้ำเช่นปกติ จากนั้นก็เหวี่ยงแขนข้างอื่นต่อ จนกระทั่งถึงแขนที่ 4 ก็พลิกหน้าหายใจเช่นเดิม

ขั้นตอนการพลิกหน้าหายใจอาจจะยากสักนิด หากยังจับจังหวะไม่ได้ ให้เปลี่ยนมาฝึกว่ายแบบเอียง ๆ ดังในคลิปวีดีโอด้านล่าง

เมื่อคุณฝึกว่ายเอียงเช่นนี้จนชำนาญ จังหวะการพลิกตัวหายใจก็คือการเอียงตัวเช่นนี้นั่นเอง
ลองดูอีกคลิปหนึ่งซึ่งสอนการหายใจขณะว่ายน้ำ

 

วันที่ 4 -6

ฝึกว่ายและพลิกหน้าหายใจให้คล่อง ข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อยคือ

1.     ก้มหน้าลงใต้น้ำน้อยไป ทำให้ขาและสะโพกจมลงใต้น้ำ
2.    พลิกหน้าหายใจ ยกหัวสูงเกิน หัวต้องแนบแขนอีกข้าง
3.     ปล่อยลมหายใจยังไม่สุดใต้น้ำ ทำให้หายใจเข้าทางปากได้น้อย

หากคุณสามารถว่ายเอียงได้แบบในคลิปแรก เชื่อว่าการพลิกตัวหายใจก็จะทำได้แล้วในขั้นนี้ อย่าลืมว่าขณะพลิกตัวต้องห้ามหยุดตีขา

ลองดูในคลิปนี้ จะเป็นภาพรวมการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์

 

วันที่ 7

เตรียมพร้อมว่ายน้ำในทางยาวของสระ ระยะ 25 เมตร  แต่คุณจะต้องทราบถึงวิธีลอยตัวก่อน คือ หากจมน้ำ ให้พลิกตัวนอนหงายทันที ปล่อยตัวตามสบาย จะไม่จมน้ำ ฝึกหลายๆครั้ง โดยให้ว่ายตามขวางของสระ จากนั้นให้หยุดและพลิกตัวนอนหงาย หายใจสักครู่แล้วพลิกตัวกลับไปว่ายท่าฟรีสไตล์

ฝึกกระโดดใต้น้ำ ไปตามริมขอบสระ เมื่ออยู่ใต้น้ำให้หายใจออก และใช้เท้าถีบขอบสระขึ้นมา เมื่อศรีษะพ้นน้ำหายใจเข้าทางปาก อาจใช้มือช่วยแหวกน้ำ ให้ลอยตัวมีจังหวะหายใจเข้าได้นานขึ้น

การฝึกในขั้นตอนนี้เพื่อให้คุ้นชินกับน้ำลึก และไม่กลัว

 

วันที่ 8

ว่ายน้ำตามความยาวของสระ ให้ว่ายจากฝั่งลึกไปตื้น หากคุณยังไม่มั่นใจในการว่ายน้ำ จำเป็นมาก ต้องหาคนที่ว่ายน้ำเก่งมาคอยเฝ้าระวัง และคุณควรเริ่มจากว่ายริมขอบสระมาก่อน

ควบคุมสติให้ดี ๆ สำหรับคนที่กลัวน้ำมาก เพราะถึงแม้คุณจะว่ายตามแนวขวางของสระได้ดีมาก แต่เมื่อมาว่ายตามยาวอาจจะกลัวจนลืมทุกอย่างไป

ถ้ากลัวจริง ๆ ให้ว่ายจากครึ่งสระ ทะแยงไปที่มุมสระก่อน และค่อย ๆ เพิ่มระยะทาง

มาถึงขั้นนี้แล้ว คุณว่ายน้ำเป็นแล้วหละ อยู่ที่จิตใจของคุณ หากทำได้ 1 ครั้งก็จะว่ายได้ไปตลอด แต่ขอเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ห้ามละเลยเด็ดขาด และอย่าคิดว่ามีคนเล่นน้ำในสระเยอะ เขาจะช่วยคุณ เพราะแต่ละคนไม่มีใครสนใจ ถึงแม้คุณจะจมเขาก็อาจคิดว่าคุณแกล้ง

 

เวลาว่ายน้ำ 8 วัน บางท่านอาจใช้เวลาน้อยกว่านี้ บางคนก็มากกว่านี้  แต่เชื่อว่าหากท่านตั้งใจจริงก็จะสามารถว่ายได้ในระยะเวลาไม่นาน และสามารถที่จะว่ายน้ำออกกำลังกายได้ดังที่ปรารถนา

ขอให้ทุกท่านมีความสุข และสนุกกับการว่ายน้ำครับ