จำนวนผู้ชม : 1167 คน


กล่องโยนบอลหน้าสัตว์...มาให้เด็กๆเลือกโยนได้ตามใจชอบ เด็กๆได้เรียนรู้การกะระยะ ตำแหน่ง เทคนิคการโยน นับจำนวนลูกบอลที่โยนเข้า... น่าสนุกนะคะ คุณครูอยากให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องใดก็ทำเป็นรูปสิ่งนั้นๆได้เลยนะคะ....ผลงานของ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย มรภ.พระนคร...ครูเอื้อ (5 photos)
สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย's photo.กล่องโยนบอลหน้าสัตว์...มาให้เด็กๆเลือกโยนได้ตามใจชอบ เด็กๆได้เรียนรู้การกะระยะ ตำแหน่ง เทคนิคการโยน นับจำนวนลูกบอลที่โยนเข้า... น่าสนุกนะคะ คุณครูอยากให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องใดก็ทำเป็นรูปสิ่งนั้นๆได้เลยนะคะ....ผลงานของ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย มรภ.พระนคร...ครูเอื้อ (5 photos)
สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย's photo.กล่องโยนบอลหน้าสัตว์...มาให้เด็กๆเลือกโยนได้ตามใจชอบ เด็กๆได้เรียนรู้การกะระยะ ตำแหน่ง เทคนิคการโยน นับจำนวนลูกบอลที่โยนเข้า... น่าสนุกนะคะ คุณครูอยากให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องใดก็ทำเป็นรูปสิ่งนั้นๆได้เลยนะคะ....ผลงานของ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย มรภ.พระนคร...ครูเอื้อ (5 photos)
สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย's photo.กล่องโยนบอลหน้าสัตว์...มาให้เด็กๆเลือกโยนได้ตามใจชอบ เด็กๆได้เรียนรู้การกะระยะ ตำแหน่ง เทคนิคการโยน นับจำนวนลูกบอลที่โยนเข้า... น่าสนุกนะคะ คุณครูอยากให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องใดก็ทำเป็นรูปสิ่งนั้นๆได้เลยนะคะ....ผลงานของ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย มรภ.พระนคร...ครูเอื้อ (5 photos)
สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย's photo.กล่องโยนบอลหน้าสัตว์...มาให้เด็กๆเลือกโยนได้ตามใจชอบ เด็กๆได้เรียนรู้การกะระยะ ตำแหน่ง เทคนิคการโยน นับจำนวนลูกบอลที่โยนเข้า... น่าสนุกนะคะ คุณครูอยากให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องใดก็ทำเป็นรูปสิ่งนั้นๆได้เลยนะคะ....ผลงานของ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย มรภ.พระนคร...ครูเอื้อ (5 photos)
สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย's photo.กล่องโยนบอลหน้าสัตว์...มาให้เด็กๆเลือกโยนได้ตามใจชอบ เด็กๆได้เรียนรู้การกะระยะ ตำแหน่ง เทคนิคการโยน นับจำนวนลูกบอลที่โยนเข้า... น่าสนุกนะคะ คุณครูอยากให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องใดก็ทำเป็นรูปสิ่งนั้นๆได้เลยนะคะ....ผลงานของ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย มรภ.พระนคร...ครูเอื้อ (5 photos)
สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย's photo.กล่องโยนบอลหน้าสัตว์...มาให้เด็กๆเลือกโยนได้ตามใจชอบ เด็กๆได้เรียนรู้การกะระยะ ตำแหน่ง เทคนิคการโยน นับจำนวนลูกบอลที่โยนเข้า... น่าสนุกนะคะ คุณครูอยากให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องใดก็ทำเป็นรูปสิ่งนั้นๆได้เลยนะคะ....ผลงานของ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย มรภ.พระนคร...ครูเอื้อ (5 photos)
สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย's photo.กล่องโยนบอลหน้าสัตว์...มาให้เด็กๆเลือกโยนได้ตามใจชอบ เด็กๆได้เรียนรู้การกะระยะ ตำแหน่ง เทคนิคการโยน นับจำนวนลูกบอลที่โยนเข้า... น่าสนุกนะคะ คุณครูอยากให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องใดก็ทำเป็นรูปสิ่งนั้นๆได้เลยนะคะ....ผลงานของ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย มรภ.พระนคร...ครูเอื้อ (5 photos)
สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย's photo.กล่องโยนบอลหน้าสัตว์...มาให้เด็กๆเลือกโยนได้ตามใจชอบ เด็กๆได้เรียนรู้การกะระยะ ตำแหน่ง เทคนิคการโยน นับจำนวนลูกบอลที่โยนเข้า... น่าสนุกนะคะ คุณครูอยากให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องใดก็ทำเป็นรูปสิ่งนั้นๆได้เลยนะคะ....ผลงานของ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย มรภ.พระนคร...ครูเอื้อ (5 photos)
สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย's photo.กล่องโยนบอลหน้าสัตว์...มาให้เด็กๆเลือกโยนได้ตามใจชอบ เด็กๆได้เรียนรู้การกะระยะ ตำแหน่ง เทคนิคการโยน นับจำนวนลูกบอลที่โยนเข้า... น่าสนุกนะคะ คุณครูอยากให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องใดก็ทำเป็นรูปสิ่งนั้นๆได้เลยนะคะ....ผลงานของ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย มรภ.พระนคร...ครูเอื้อ (5 photos)
สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย's photo.กล่องโยนบอลหน้าสัตว์...มาให้เด็กๆเลือกโยนได้ตามใจชอบ เด็กๆได้เรียนรู้การกะระยะ ตำแหน่ง เทคนิคการโยน นับจำนวนลูกบอลที่โยนเข้า... น่าสนุกนะคะ คุณครูอยากให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องใดก็ทำเป็นรูปสิ่งนั้นๆได้เลยนะคะ....ผลงานของ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย มรภ.พระนคร...ครูเอื้อ (5 photos)