จำนวนผู้ชม : 1238 คน


คำคล้องจอง

คำคล้องจอง  คือ คำที่มีเสียงสัมผัสกัน  มีลักษณะดังนี้

๑. คำในมาตรา ก กา  ที่ประสมสระเดียวกัน เช่น  มา - ฟ้า  -  ตา ,   โม -  โต  - โส

๒ คำที่มีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน เช่น  ฉัน - มัน - กัน  ,  ตัด - มัด -  สัตว์ , เรียน - เพียร - -เกวียน

      คำคล้องจอง แบ่งได้ตามจำนวนพยางค์ คือ

* คำคล้องจอง  ๑  พยางค์ เช่น    จอง  มอง  ทอง ลอง 

* คำคล้องจอง  ๒  พยางค์  เช่น  ยิ้มแย้ม      แจ่มใส   ,  ดีดสี     ตีเป่า

* คำคล้องจอง  ๓  พยางค์   เช่น  สวยแต่รูป      จูบไม่หอม

* คำคล้องจอง  ๔  พยางค์   เช่น  เอาหูไปนา       เอาตาไปไร่

การนำคำคล้องจองไปใช้  จะมีทั้งในบทเพลง  บทกลอน  เพลงพื้นบ้าน  เข่น เพลงฉ่อย  เพลงอีแซว

 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย