มาร้องเพลงกันก่อนนะคะ ให้เด็กๆ บอกชื่อและหน้าที่ของอวัยวะต่อไปนี้นะคะ ได้รับความรู้กันทุกคนนะคะ
แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :