จำนวนผู้ชม : 1281 คน


 

เราเจริญเติบโตปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของคน เมื่อก่อนเราตัวเล็ก เดี๋ยวนี้เจริญเติบโตขึ้น เพราะเราได้กินอาหารทุกวัน มีน้ำดื่ม และมีอากาศบริสุทธืหายใจถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทำให้มีชีวิตอยู่อย่างลำบาก และตายแต่ถ้าเราได้รับอาหารน้ำ และอากาศ ครบทั้ง 3 อย่าง เราก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงดี

  สิ่งจำเป็นที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ คือ อาหาร น้ำ และ อากาศ ซึ่งเราจะขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้

1. อาหาร เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงและมีชีวิตอยู่ได้ ดังนี้ เราจึงจำเป็นต้องกินอาหารวันละ 3 มื้อ

คือ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น

2. น้ำ เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายทำให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ ดังนั้น ใน 1 วัน เราควรดื่มน้ำสะอาดประมาณ 6 – 8 แก้ว

3. อากาศ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เราต้องหายใจ ถ้าเราไม่มีอากาศหายใจ เราจะตายการหายใจในสถานที่ที่อากาศบริสุทธิ์จะทำให้ร่างกายของเราสดชื่น และแข็งแรง แต่ถ้าเราหายใจใสที่ที่มีอากาศไม่สะอาดก็จะทำให้ร่างกายของเราเป็นอันตรายได้


อาหารหลัก 5 หมู่

      ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้ เพราะเรากินอาหาร ดังนั้นการรู้จักเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ และถูกสัดส่วนตามที่ร่างกาย

ต้องการจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง การที่กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แม้ว่าเราจะรู้สึกอิ่ม แต่ร่างกายจะไม่ได้

ประโยชน์จากอาหารนั้นบางครั้งก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายอีกด้วย

อาหารหมู่ที่ 1 คือ อาหารจำพวก เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วต่าง ๆ  เป็นอาหารที่ให้โปรตีน ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโต

แข็งแรงและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

อาหารหมู่ที่ 2 คือ ข้าว แป้ง น้ำตาบ เผือก มัน เป็นอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะให้พลังงานแก่ร่างกาย

อาหารหมู่ที่ 3 คือ ผักใบเขียวและพืชผักอื่น ๆ ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินและเกลือแร่ ทำให้ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดี

ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกาย

อาหารหมู่ที่ 4 คือ ผลไม้ เป็นอาหารที่มีเส้นใยมาก ช่วยในการขับถ่ายอุจจาระ และวิตามินในผลไม้จะช่วยเสริมสร้างร่างกาย

ให้แข็งแรง และช่วยควบคุมการทำงานของร่างกาย

อาหารหมู่ที่ 5 คือไขมันจากพืชและสัตว์เป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น

    การกินอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จะทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง และก่อให้เกิดโรคได้ เช่น โรคขาดสารอาหาร

โรคอ้วน เป็นต้น

    ดังนั้น เราควรกินอาหารที่มีประโยชน์ เพราะจะทำให้เราเจริญเติบโตมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และช่วยทำให้ไม่เป็นโรคบางโรคอีกด้วยการกินอาหารที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี ควรปฎิบัติ ดังนี้

1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และหลากหลายชนิด ในแต่ละวัน

2. ดื่มนมทุกวัน วันละ 1 - 2 แก้ว สำหรับคนอ้วนควรดื่มนมชนิดที่พร่องมันเนย

3. ควรกินอาหารสด สะอาด และปรุงเสร็จใหม่ ๆ เพราให้ประโยชน์มากกว่าอาหารบรรจุกระป๋อง หรืออาหารหมักดอง

4. ดื่มน้ำสะอาด ประมาณ 6 - 8 แก้ว ในแต่ละวัน

5. ไม่ควรกินอาหารที่มีรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด หรืออาหารที่มันจัด เพราะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายได้