จำนวนผู้ชม : 1245 คน


รูปภาพทำ FL : http://www.eduktc.com/index/FL_kowit.rar

รูปภาพกิจกรรม   http://www.eduktc.com/index/protoscape.rar

รูป background ม.3  http://www.eduktc.com/index/background.rar

รป Head ม.3  http://www.eduktc.com/index/head.rar

รูปตกแต่ง Template  http://www.eduktc.com/index/Icon.rar

รูปภาพเมนูการรวมภาพ  http://www.eduktc.com/index/ตัวอย่างรูปที่ทำ.rar

โปรแกรม Macromedia Dreamweaver v8.0

โปรแกม Macromedia Flash Professional v8.0

รูปทดสอบสร้าง background head head6.jpg