จำนวนผู้ชม : 1442 คน


cheekyแผนผัง คือ การวาดภาพที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ โดยไม่ใส่รายละเอียดของสถานที่นั้นๆ แล้วย่อส่วนให้เล็กลงจากสถานที่จริง

การอ่านแผนผัง จะต้องมีความรู้เรื่องทิศ ซึ่งทิศสำคัญมี 4 ทิศ ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก  และทิศตะวันตก

ใน การดูทิศ สามารถดูได้จากสัญลักษณ์ในแผนผัง ซึ่งหมายถึง
-  ด้านบนของแผนผัง เป็นทิศเหนือ
-  ด้านล่างของแผนผัง เป็ฯทิศใต้
-  ด้านขวามือของแผนผัง เป็นทิศตะวันออก
-  ด้ายซ้ายมือของแผนผัง เป็นทิศตะวันตก

 

cheekyลูกโลก (globe)
    
ลูกโลก คือ หุ่นจำลองของโลก สร้างด้วยวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ยาง พลาสติก เพื่อใช้ในการศึกษาภูมิศาสตร์ ลูกโลกช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโลก ต่างจากแผนที่ที่ให้ข้อมูลในเชิงพื้นราบ โลกมีรูปร่างคล้ายผลส้ม