แบบฝึกหัดก่อนเรียน : นิทานอีสปเรื่องแม่กบกับวัว
แบบฝึกหัดหลังเรียน : นิทานอีสปเรื่องแม่กบกับวัว