จำนวนผู้ชม : 1164 คน


ขั้นนำ    ให้เด็กร้องและทำท่าทางประกอบเพลง

ขั้นปฏิบัติ  ให้เด็กปฏิบัติจริงในการล้างมือ 7 ขั้นตอน

ขี้นสรุป  ให้เด็กร้องและทำท่าทางประกอบเพลงอีกครั้งนะคะ