จำนวนผู้ชม : 1234 คน


การฝึกวาดรูปปลา 

โดยโปรแกรม  Paint

 

 

 

 

  • หากนักเรียนมีลำโพงสามารถฟังเสียงการอธิบายการวาดภาพได้ค่ะ