การฝึกวาดรูปปลา 

โดยโปรแกรม  Paint

 

 

 

 

  • หากนักเรียนมีลำโพงสามารถฟังเสียงการอธิบายการวาดภาพได้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :