จำนวนผู้ชม : 1284 คน


วัสดุ หรือสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เป็นของเล่นของใช้ รวมถึงสิ่งที่เรานำมารับประทาน ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวัน

วัตถุ คือ สิ่งของที่มีความแตกต่างกัน ทั้งรูปร่าง ขนาด น้ำหนัก สี กลิ่น ของเล่นของใช้ เช่น หนังสือ จักรยาน ดินสอ กระเป๋านักเรียน หุ่นยนต์ หมอน ตุ๊กตา เป็นต้น


วัตถุต่างทำมาจากวัสดุหลายชนิด และวัสดุบางชนิดก็ทำมาจากธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ไม้ บางชนิดมนุษย์เป็นผู้ผลิตหรือทำขึ้น เช่น พลาสติก แก้ว โลหะ กระดาษ เป็นต้น

วัสดุ คือ สิ่งที่นำมาใช้ทำของเล่นและของใช้ต่างๆ ดังนั้น พลาสติก ไม้ ผ้า ทราย โลหะ จึงเป็นวัสดุ เพราะนำมาใช้ทำของเล่นของใช้

ของเล่นของใช้บางอย่างทำมาจากวัสดุเพียงอย่างเดียว เช่น ไม้บรรทัด ทำจากพลาสติก ลูกบอลทำมาจากหนัง ของเล่นบางอย่างทำมาจากไม้ ผ้าขนหนูทำจากผ้าของเล่นของใช้บางอย่างทำมาจากวัสดุหลายชนิดประกอบกัน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น รองเท้าผ้าใบ ดินสอ กระเป๋า ที่นอน โทรศัพท์ เป็นต้น 

ที่มาของวัสดุ

วัสดุแต่ละชนิดมีแหล่งที่มาแตกต่างกัน คือ
 • มาจากพืช เช่น ไม้ เส้นใยพืช ใบพืช เยื่อไม้ แผ่นยาง อื่นๆ
 • มาจากสัตว์ เช่น หนังสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ เส้นไหม ขนสัตว์ อื่นๆ
 • มาจากธรรมชาติ เช่น หิน ดิน ทราย แร่ธาตุอื่นๆ
 • มาจากคนสร้างขึ้น เช่น แก้ว พลาสติก หนังเทียม ใยสังเคราะห์ อื่นๆ

สมบัติของวัสดุ

สี ต่างๆ ลักษณะผิวสัมผัส เช่น เรียบ ขรุขระ ความแข็ง หรือความอ่อนนุ่ม หนัก เบา ยืดหยุ่นได้ เหล่านี้ เป็นสมบัติของวัสดุ ดังนั้น วัสดุแต่ละชนิดมีแหล่งที่มาที่ต่างกัน จึงมีสมบัติที่แตกต่างกัน
วัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้

วัสดุที่นำมาทำเป็นของเล่นของใช้ เพื่อให้วัสดุเหล่านั้นมีความคงทนตามคุณสมบัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความปลอดภัย ประโยชน์ของการใช้งานและความทนทาน

วัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้มีหลายชนิด เช่น

 1. พลาสติก เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและคงทน เหมาะสมกับการประดิษฐ์และการใช้งาน พลาสติกที่ยืดหยุ่นได้ ใช้ทำของเล่นของใช้ต่างๆ เช่น ลูกโป่ง ตุ๊กตาของเล่น ยางรัดของ พลาสติกที่คงทนและแข็งแรงใช้ทำของใช้ได้ เช่น ท่อน้ำ กระติกน้ำ เก้าอี้ โต๊ะ แก้วน้ำ จาน ชาม เป็นต้น
 2. ไม้ เป็นวัสดุที่มีความคงทน ไม่หักแตกง่ายใช้ทำของเล่นของใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ของเล่นเด็ก เป็นต้น
 3. โลหะ เป็นวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง ผิวมันวาวสามารถโค้งงอได้ โลหะมีหลายชนิด เช่น เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม สเตนเลส เป็นต้น
 4. ผ้า มีทั้งที่เป็นเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ มีความอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ นิยมนำมาถักทอและใช้ตัดเสื้อผ้า
 5. ดิน ดิน ที่นิยมนำมาทำของเล่นของใช้ คือ ดินเหนียว นำมาทำเครื่องปั้นดินเผา เช่น แจกัน ถ้วยชาม กระถางต้นไม้ อิฐ และของใช้ที่ใช้สำหรับตกแต่งบ้าน

ประโยชน์และอันตรายจากของเล่นของใช้

ของเล่นและของใช้ต่างๆ มีทั้งประโยชน์และโทษ เช่น

จานชาม ทำมาจาก พลาสติก แก้ว อลูมิเนียม ใช้ประโยชน์ในการใส่อาหาร ภาชนะที่มีสีไม่ควรนำมาใช้ เพราะสีที่อยู่ในภาชนะไม่ปลอดภัยจะผสมละลายปนเปื้อนออกมาเมื่อได้รับความ ร้อน ส่วนภาชนะที่ทำจากแก้ว พลาสติก กระเบื้อ เป็นวัสดุที่แตกหักง่าย

สมุดหนังสือ ทำมาจากกระดาษใช้ประโยชน์ในการเรียน แต่โทษของหนังสือนั้นเราจะต้องรู้จักเลือกประเภทของหนังสือที่นำมาอ่าน จะต้องเลือกหนังสือประเภทที่อ่านแล้วประเทืองปัญญา ให้ความรู้ และมีสาระ

ของเล่น ของเล่นที่ทำด้วยผ้า พลาสติก เช่น ตุ๊กตา หรือของเล่นที่เป็นหุ่นยนต์หรือรถยนต์ มีประโยชน์คือ ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน หลังจากใช้แล้วต้องรู้จักเก็บให้เป็นระเบียบ เพราะอาจทำให้เหยียบลื่นหกล้มเกิดอันตรายได้

ของใช้ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ควรระวังการใช้งาน เวลาที่จะเสียบปลั๊กมือและร่างกายต้องแห้งเสมอ มิฉะนั้นจะเกิดไฟดูด เกิดอันตรายได้

สรุป เรื่องของเล่นของใช้ คือ

 1. สมบัติ ของวัสดุ ได้แก่ สี ลักษณะผิวสัมผัส เช่น ขรุขระ เรียบ แข็ง อ่อนนุ่ม หนัก เบา ยืดหยุ่นได้ วัสดุต่างชนิดกันมรคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
 2. วัตถุทำมาจากวัสดุหลายชนิด บางชนิดทำมาจากธรรมชาติ บางชนิดมนุษย์สร้างขึ้น
 3. วัตถุบางอย่างทำมาจากวัสดุชนิดเดียว วัตถุบางอย่างทำมาจากวัสดุหลายชนิด
 4. ของเล่นของใช้บางอย่างมีประโยชน์ แต่บางครั้งก็มีโทษและอันตรายได้ ดังนั้นต้องรู้จักใช้ รู้จักเก็บ รู้จักรักษา ซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น