จำนวนผู้ชม : 1193 คน


ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัว คือ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

เป็นพยัญชนะ 21 ตัว และ สระ 5 ตัว เทียบกับภาษาไทย ได้ประมาณ ดังตาราง
ภาษาอังกฤษ
เท่ากับ
ภาษาไทย
A
"
อะ,อา,เอ,แอ
B
"
C
"
ซ หรือ ค
D
"
E
"
อี หรือ เอ
F
"
G
"
ก หรือ จ เมื่อมี e
H
"
ฮ หรือ ห
I
"
อิ หรือ อี
J
"
จ หรือ ย
K
"
ค หรือ ก
L
"
ล หรือ ฬ
M
"
N
"
น หรือ ณ
O
"
โอ หรือ ออ
P
"
พ,ภ,ผ,ป
Q
"
คว (ควบ)
R
"
S
"
ส,ศ,ซ
T
"
U
"
อุ, อู, อะ
V
"
ฟว(ควบ)
W
"
X
"
ซ,กซ (สะกด)
Y
"
ย หรือ อี, อาย
Z
"