จำนวนผู้ชม : 1270 คน


     คำที่ใช้ บัน ปัจจุบันคำที่ใช้ บัน ในภาษาไทยมี 5 คำ คือ บันดาล บันได บันทึก บันเทิง บันลือ

     คำที่ใช้ บรร จะออกเสียงเหมือนประสมสระ อะ และมีเสีนงตัวสะกดในมาตราแม่ กน เช่น บรรดา  บรรทัด บรรจง   

     คำที่ใช้ รร (รหัน) มีหลักการอ่าน ดังนี้

1. คำที่ใช้ รร ไม่มีตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียง อะ และมีเสียงตัวสะกดในมาตรา กน เช่น จัดสรร อ่านว่า จัด-สัน

2. คำที่ใช้ รร มีตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียง อะ และมีเสียงตัวสะกดตามาตราของคำนั้น เช่น สรรพสินค้า อ่านว่า สับ-พะ-สิน-ค้า