จำนวนผู้ชม : 1269 คน


Portfolio

วิชาคอมพิวเตอร์  ป.1

 

ชื่อ ...................................... ชั้น ........... เลขที่ ........   

มาตรฐาน  ง.๓.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

เรื่อง  :  ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่ง  :  ให้นักเรียนวาดด้วยโปรแกรม  Paint ตามหัวข้อ  ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามจิตนาการ พร้อมระบายสีให้สวยงาม    ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

 

    

 

    

ตัวอย่างเอกสาร  Portfolio

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนสามารถส่งงานผ่าน

1. E - mail : ของคุณครู

nok099_kamonwan@hotmail.com

โดย พิมพ์  ส่งแนบมาที่หัวข้อ

 ชื่อ ......... นามสกุล.......  ชั้น  ......  เลขที่ ......

 ชื่อชิ้นงาน

2. ส่งในห้องคอมพิวเตอร์ จากงานที่ทำในห้อง