จำนวนผู้ชม : 1215 คน


   The Question Song 

 

             Question Words

                      Question words คือ คำแสดงคำถาม เป็นคำประเภทสรรพนามคำถาม ใช้วางไว้หน้าประโยคเพื่อทำให้เป็นประโยคคำถาม

การใช้ Question word 

What อะไร

 1. ปกติใช้ถามถึงสิ่งของ
 2.  ถามเกี่ยวกับอาชีพของบุคคล
 3. ถ้าเป็นคุณศัพท์ที่ใช้แทนได้ทั้งบุคคลและสิ่งของ

Which คนไหน หรือ อันไหน

 1. ใช้รูป Which of เพื่อถามถึงคน สัตว์ สิ่งของที่มากกว่า 1
 1. ใช้เป็นคุณศัพท์ประกอบนามเพื่อถามถึงคน สัตว์ สิ่งของที่มากกว่า 1

 Who ใคร

 1. ใช้ถามถึงคนนั้น เป็นประธานได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์
 2. ถ้าในประโยคไม่มีกริยาช่วย ให้ตามด้วยกริยาแท้ได้

Whose ของใคร

 1. ใช้ถามถึงเจ้าของสิ่งของที่เป็นคนเท่านั้น เป็นได้ทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์
 1. ใช้เป็นคุณศัพท์ประกอบนาม

Where ที่ไหน

 1. ใช้ถามถึงสถานที่ เป็นกริยาวิเศษณ์ ไม่สามารถใช้เป็นคุณศัพท์ได้

When เมื่อไหร่

 1. เป็นกริยาวิเศษณ์ เพื่อใช้เป็นประธานประโยค ใช้เป็นคุณศัพท์ไม่ได้
 2. อาจเรียง when ไว้หลังบุพบทเชื่อมความก็ได้

Why ทำไม

 1. ใช้ถามเพื่อทราบเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เป็นกริยาวิเศษณ์ได้อย่างเดียว
 2. การตอบนิยมใช้ because

 How อย่างไร

 1. ใช้ถมเกี่ยวกับลักษณะอาการ
 2. ใช้ถามเกี่ยวกับวิธีการทำงาน
 3. ใช้ถามเกี่ยวกับวิธีการเดินทาง
 4. คำตอบมักมี by อยู่ด้วย

 How much มากเท่าไร

 1. ใช้ถามปริมาณมากน้อยของนามนับไม่ได้
 2. ใช้ถามราคาหรือน้ำหนักของนามนับได้

How many มากเท่าไร

 1. ใช้ถามถึงปริมาณมากน้อยของนามนับได้
 2. นามที่อยู่หลัง how many ต้องเป็นพหูพจน์เท่านั้น

How long ยาวเท่าไร

 1. ใช้ถามเกี่ยวกับระยะเวลา
 2. ใช้ถามเกี่ยวกับความยาว

 How far ไกลเท่าไร

 1. ใช้ถามเกี่ยวกับระยะทาง
 2. ใช้ถามเกี่ยวกับความไกล

How old อายุเท่าไร

 1. ใช้ถามอายุของคน สัตว์ สิ่งของ

 How tall สูงเท่าไร

 1. ใช้ถามถึงความสูงของคนและสิ่งที่สูงไม่มากนัก