จำนวนผู้ชม : 1351 คน


    แผนภูมิรูปภาพ   

 

 

 การสร้างแผนภูมิรูปภาพ   

         1. แบ่งกลุ่มข้อมูลที่จะสร้างแผนภูมิ 

 

               2. ทำตารางเพื่อใส่ข้อมูล

                                             

                3. ใส่ข้อมูลลงในตาราง

                                     

 

             4. กำหนดชื่อแผนภูมิ ให้สอดคล้องกับข้อมูล

                              แผนภูมิรูปภาพแสดง......................................................................

                                   

 

                  5. กำหนด จำนวนของรูปภาพ 

                            แผนภูมิรูปภาพแสดง .................................................

                           

                               กำหนดให้ ผลไม้1ผล แทนจำนวน ผลไม้ ............. ผล    

 


     

 ตัวอย่างที่ 1      

                                             แผนภูมิรูปภาพแสดง ผลไม้ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ชื่นชอบ

                                                         

                                                         กำหนดให้ ผลไม้1 รูปแทน นักเรียนที่ชอบ 1 คน

จากแผนภูมิรูปภาพ จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. นักเรียนชอบผลไม้ชนิใดมากที่สุด .................................(ส้ม)

2.นักเรียนชอบส้มกี่คน ...........................................(10 คน)

3.นักเรียนชอบผลไม้ใดเท่ากัน.............  มีนักเรียนชอบกี่คน (แอปเปิ้ล และ สตอเบอรี่ ,ชอบอย่างละ 8 คน )

4.นักเรียนชอบแตงโมน้อยกว่าส้ม กี่คน..................................(6 คน)

5.มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน..............................................(36 คน)

 

 


 

ตัวอย่างที่ 2 

                                   แผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนที่แครอท ที่ชาวสวนเก็บได้ ใน1 สัปดาห์ 

                                                                                                                                 กำหนดให้ รูปแครอท 1 รูป แทน จำนวนแครอท 2 ัว  

จากแผนภูมิรูปภาพข้างต้น จงตอบคำถามต่อไปนี้             

1. แผนภูมิข้างต้นแสดงอะไร........................(แผนภูมิแสดงจำนวนที่แครอท ที่ชาวสวนเก็บได้ ใน1 สัปดาห์ )

 2. ชาวสวนเก็บแครอทวันศุกร์และวันเสาร์รวมกัน กี่หัว .......................(22 หัว )

3. ชาวสวนเก็บแครอทวันไหนได้มากที่สุด และน้อยที่สุด ................( พฤหัสบดี , เสาร์)

4.จากข้อ3 เก็บได้ต่างกันกี่หัว ....................( 10 หัว)

5.ในวันราชการ เก็บแครอทได้กี่หัว ...............( 80 หัว)