จำนวนผู้ชม : 1303 คน


ประเภทของเครื่องดนตรีสากล(music Instruments)

 เครื่องดนตรีสากลในปัจจุบันสามารถจำแนกหรือจัดเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของเสียงที่คล้ายคลึงกัน และลักษณะของเครื่องดนตรี แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

 1.  เครื่องสาย (string instrument)  หมายถึง เครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงโดยการสั่นสะเทือนของสายลวด เชือก เอ็น หรือไนลอน และมีตัวกำธรเสียง ทำหน้าที่ขยายเสียงให้ดังมากขึ้น คุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับรูปร่าง และวัตถุที่ใช้ทำ การสั่นสะเทือนของสายอาจทำได้โดยการสี หรือดีดโดยอาจกระทำโดยตรง หรือ เพิ่มกลไกให้ยุ่งยากขึ้น  เช่น   ไวโอลิน   วิโอลา   เชลโล  ดับเบิลเบส  ฮาร์ฟ  แมนโดลิน  แบนโจ กีต้าร์  เป็นต้น

 

2.  เครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind Instruments)  ตัวของเครื่องดนตรี อาจทำจากวัสดุต่างๆ มากมาย แต่ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเสียง คือ ลิ้น (Reed) ซึ่งทำมาจากไม้ จึงได้ชื่อว่า เครื่องเป่าลมไม้  เช่น  ขลุ่ยรีคอร์เดอร์   ฟลุต  ปิคโคโล   คลาริเนต  แซกโซโฟน (ประดิษฐ์ โดย อดอล์ฟ  แซกซ์)  โอโบ  คอร์ แองเกลส์   บาสซูน เป็นต้น

 

3. เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)  เครื่องดนตรีประเภทนี้มักทำด้วยโลหะผสมหรือโลหะทองเหลือง  เสียงของเครื่องดนตรีประเภทนี้เกิดจากการเป่าผ่านท่อโลหะ ความสั้นยาวของท่อโลหะทำให้ระดับเสียงเปลี่ยนไป การเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อโลหะจะใช้ลูกสูบเป็นตัวบังคับ  เครื่องดนตรี บางชนิดจะใช้การชักท่อลมเข้าออก เปลี่ยนความสั้นยาวของท่อตามความต้องการ ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีประเภทนี้    มีปากลำโพงสำหรับใช้ขยายเสียงให้มีความดังเจิดจ้า เรามักเรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้รวมๆ กันว่า “แตร” ขนาดของปากลำโพงขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องดนตรี ปากเป่าของเครื่องดนตรีประเภทนี้เรียกว่า “กำพวด” (Mouthpiece) ทำด้วยท่อโลหะ ทรงกรวย ด้านปากเป่ามีลักษณะบานออก คล้ายรูปกรวย มีขนาดต่างๆ กัน ตามขนาดของเครื่องดนตรีนั้นๆ ปลายท่ออีกด้านหนึ่งของกำพวด ต่อเข้ากับท่อลมของ เครื่องดนตรี  เช่น        คอร์เนต   ทรัมเป็ต   เฟรนช์ฮอร์น  ทรอมโบน   ยูโฟเนียม  ทูบา   ซูซาโฟน  เป็นต้น

 

               

4.  เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments)  เครื่องดนตรีสากลในกลุ่มนี้มักนิยมเรียกทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า“เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด” ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ  มีลิ่มนิ้วสำหรับกดเพื่อปรับเปลี่ยนระดับเสียงดนตรี  ลิ่มนิ้วสำหรับกดเรียกว่า “คีย์ (Key)”  เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีจำนวนคีย์ไม่เท่ากันโดยปกติสีของคีย์เป็นสีขาวกับดำ คีย์สีดำโผล่สูงขึ้นมามากกว่าคีย์สีขาว  เช่น   เปียโน  ออร์แกน  ฮาร์ปซิคอร์ด  คลาวิคอร์ด   แอคคอร์เดียน  เป็นต้น   

               

5.  เครื่องตี หรือ กระทบ (Percussion Instruments)  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ ได้แก่ เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการตี     การสั่น การเขย่า การเคาะ หรือการขูด การตีอาจจะใช้ไม้ตีหรืออาจจะใช้สิ่งหนึ่งกระทบเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อทำให้เกิดเสียง เครื่องกระทบประกอบขึ้นด้วยวัสดุที่เป็นของแข็งหลายชนิด เช่น โลหะ ไม้ หรือแผ่นหนังขึงตึง    แบ่งออกเป็น2ประเภท   ได้แก่

                1. เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงแน่นอน (Definite Pitch Instruments)   เช่น  ไซโลโฟน   ไวบราโฟน   มาริมบา  ระฆังราว

 กลองทิมปานี  เป็นต้น

                2.เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไม่แน่นอน (Indefinite Pitch Instruments)  เช่น   กิ๋ง   ฉาบ   แทมโบริน  มาราค  กลองชุด  เคาเบลล์ เป็นต้น