จำนวนผู้ชม : 1209 คน


1.ให้นักเรียนสร้างตารางและบันทึก

2.ให้นักเรียนใช้ฟังชั่นรวม เงินเดือน เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ 

วิธีพิมพ์ฟังชั่น

=sum(ชื่อช่องเชลเริ่มต้นที่จะรวม:ชื่อช่องเชลสุดท้ายที่จะรวม)

ในช่องรวมเงินของแต่ละคน

3.ให้นักเรียนใช้ฟังชั่นเปลี่ยนตัวเลขเป็นคำอ่านค่าเงิน

โดยใช้ฟังชั่น

=BAHTTEXT(ชื่อช่องเชลที่ต้องการเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวหนังสือ)

ครูต้องการให้นักเรียนเปลี่ยนช่องตัวเลขรวมของแต่ละคนให้เป็นตัวหนังสือ

ตัวอย่าง

4.ให้เราใช้สูตรเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวหนังสือนะครับ

 =BAHTTEXT(ชื่อช่องเชลที่ต้องการเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวหนังสือ)