จำนวนผู้ชม : 1178 คน


เรื่อง.อาหารดี มีประโยชน์

วัตถุประสงค์

 • นักเรียนบอกชื่อผักชนิดต่างๆ ได้

 • นักเรียนบอกส่วนประกอบของผัได้

 • นักเรียนบอกวิธีการทำความสะอาดผักได้

 • นักเรียนบอกประโยชน์ของผักได้

 • นักเรียนบอกวิธีการถนอมอาหารจากผักได้

กิจกรรม

 • กิจกรรมเล่านิทานเรื่องหมูอ้วนไม่ชอบกินผัก ครูกับนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงเนื้อหาของนิทาน ให้นักเรียนบอกชื่อผักที่นักเรียนรู้จักมาคนละ 1 ชื่อ

 • กิจกรรมเล่นเกมทายปัญหา ผักอะไรเอ่ยรับประทานแล้วช่วยให้เราผิวสวน (มะเขือเทศ), ผักอะไรเอ่ยรับประทานแล้วช่วยให้ดวงตาเราสดใส (ผักบุ้ง) นักเรียนดูบัตรภาพผัก

 • กิจกรรมสนทนาส่วนประกอบของผัก พร้อมทั้งให้ดูภาพและสำรวจจากของจริง

 • กิจกรรมท่องคำคล้องจองผักสด "ก่อนกินผักต้องล้างให้สะอาด ปราศจากสารฆ่าแมลง มาปลูกผักที่บ้านสองสามแปลง ได้ออกแรงประหยัดเงิน"

 • กิจกรรมสาธิตวิธีทำความสะอาดผักก่อนรับประทาน

 • กิจกรรมสนทนาเรื่องประโยชน์ของผัก ครูและนักเรียนสนทนาถึงประโยชน์ของผักและร่วมกันประกอบอาหารที่ทำมาจากผัก "ราดหน้า