จำนวนผู้ชม : 1650 คน


                       

จุดประสงค์ 

1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการดำน้ำกลั้นลมหายใจในน้ำได้ถูกวิธี

2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการลอยตัวรักษาสมดุลของร่างกายในน้ำแบบต่าง ๆ ได้ถูกวิธี

 

1.ทักษะการดำน้ำขั้นตอนการฝึก

     1. ผู้เรียนยืนในสระน้ำ เป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน

ใช้อุ้งมือตักน้ำ หายใจเข้า แล้วเป่าน้ำที่อุ้งมือ

2.ผู้เรียนยืนในสระน้ำตามกลุ่มของตนเองกลั้นลมหายใจคว่ำหน้าลงในน้ำ

นับ 1-10ในใจ  พร้อมทั้งเป่าลมออกทางปาก

3. ผู้เรียนยืนในสระน้ำ ตามกลุ่มของตนเอง ย่อเข่าในท่านั่งให้ศีรษะจมลงในน้ำจนมิด

กลั้นลมหายใจในน้ำนับ 1-10 ในใจ พร้อมทั้งเป่าลมออกทางปาก 

4. ผู้เรียนยืนในสระน้ำ ตามกลุ่มของตนเอง จับมือกันย่อเข่าในท่านั่ง ให้ศีรษะจมลงในน้ำ

พร้อมทั้งกลั้นลมหายใจในน้ำแข่งขันกันให้สมาชิกในกลุ่มคอยแนะนำ ผู้เรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติได้

ทักษะการลอยตัว  สามารถทำได้ดังนี้           

Ø  การลอยตัวแบบนอนหงาย (ปลาดาวหงาย) ขั้นตอนการฝึก

1.  ผู้เรียนยืนจับคู่กัน

2. ให้ผู้ปฏิบัติยืนในสระน้ำ พร้อมทั้งใช้เท้าถีบพื้นสระ ให้ตัวนอนหงายขนานกับผิวน้ำกางแขนขาเหยียดตึง ยืดอกแอ่นเอว ปล่อยตัวตามสบาย ส่วนคู่ให้ใช้ฝ่ามือรองก้นของผู้ปฏิบัติพร้อมทั้งดันเอวเบา ๆ

3.  เมื่อผู้ปฏิบัติสามารถลอยตัวได้แล้ว  ให้คู่ที่ใช้มือรองก้น ค่อย ๆ ปล่อยมือออก เมื่อต้องการเลิกปฏิบัติ  ให้งอตัวพร้อมทั้งเหยียดเท้ายืนในท่าเดิม ทำการสลับเปลี่ยน  ให้คู่ได้ทำการฝึกปฏิบัติ

Ø  การลอยตัวแบบนอนคว่ำ (ปลาดาวคว่ำ ) ขั้นตอนการฝึก   

  1.  ผู้เรียนยืนจับคู่กัน

2.  ให้ผู้ปฏิบัติ ยืนเหยียดแขนตึงฝ่ามือชิดกันอยู่เหนือหู พร้อมทั้งคว่ำหน้า เท้าถีบพื้นสระให้ลำตัวขนานกับผิวน้ำ กลั้นลมหายใจ นับ 1-20 ในใจ โดยเก็บคางชิดหน้าอก          

3.  ให้คู่ที่ยืนอยู่ ยื่นฝ่ามือมารองฝ่ามือของผู้ปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติ  เมื่อคู่เห็นว่าผู้ปฏิบัติลอยตัวได้ จึงค่อย ๆ ปล่อยมือที่รองไว้ออก  ส่วนผู้ปฏิบัติให้กางแขนขาเหยียดตึง ปล่อยตัวตามสบาย เมื่อต้องการเลิกปฏิบัติ  ให้ดึงเข่ามาที่หน้าอก  พร้อมทั้งเหยียดเท้ายืนในท่าเดิม ทำการสลับเปลี่ยน ให้คู่ได้ทำการฝึกปฏิบัติ

Ø  การลอยตัวแบบท่าแมงกะพรุน ขั้นตอนการฝึก

                1. ผู้เรียนยืนจับคู่กัน

2.  ผู้ปฏิบัติก้มหน้าลงในน้ำ พร้อมทั้งกลั้นลมหายใจนับ 1 - 10ในใจ เอามือจับเข่าข้างใดข้างหนึ่ง พร้อมทั้งดึงเข่าข้างนั้นมาแนบหน้าอก และให้ผู้ปฏิบัติ ทำการปฏิบัติซ้ำตามแบบข้างต้น กับเข่าอีกข้างหนึ่ง

3.  ผู้ปฏิบัติยืนก้มหน้า กั้นลมหายใจนับ 1-20 ในใจ พร้อมทั้งจับเข่าทั้งสองข้างแนบชิดหน้าอก ก้มหน้าเก็บคางชิดหน้าอก ปล่อยตัวและจิตใจตามสบาย (สมมุติว่าตัวเองตาย) ให้คู่ของ  ผู้ปฏิบัติใช้มือจับที่สะโพกเพื่อไม่ให้จม เมื่อเห็นว่าผู้ปฎิบัติลอยตัวได้ค่อยปล่อยมือออก เมื่อผู้ปฏิบัติ สามารถลอยตัวในท่าแมงกะพรุนได้แล้ว  ให้ปล่อยมือที่จับเข่า พร้อมทั้งเหยียดเท้ายืนในท่าเดิม ทำการสลับเปลี่ยน ให้คู่ได้ทำการฝึกปฏิบัติ

Ø  การพุ่งลอยตัวนอนคว่ำ (ท่าปลาเข็ม ) ขั้นตอนการฝึก

1.  ผู้เรียนยืนจับคู่กัน

2.  ผู้ปฎิบัติ เหยียดแขนตึงมือทั้งสองข้างชิดกัน ให้แขนอยู่เหนือหู ยกเท้าข้างหนึ่งยันกับผนังขอบสระว่ายน้ำ

3.  ผู้ปฏิบัติ ใช้เท้าถีบผนังขอบสระให้ลำตัวพุ่งไปข้างหน้าขนานกับผิวน้ำ แขนเหยียดตึง มือชิดกัน คางชิดหน้าอก เท้าทั้งสองข้างเหยียดตึงชิดกัน ปล่อยตัวตามสบาย  ส่วนคู่ทำการสังเกตและแจ้งผู้ปฏิบัติในกรณีที่ท่าทางไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการเลิกปฏิบัติ  ให้ดึงเข่ามาที่หน้าอก  พร้อมทั้งเหยียดเท้ายืนในท่าเดิม ทำการสลับเปลี่ยนให้คู่ปฏิบัติ