จำนวนผู้ชม : 1254 คน


ป.4

ให้สร้างตารางดังต่อไปนี้ และหาคำตอบตามที่กำหนดให้

 

รหัส

ชื่อ-สกุล

คะแนนกลางภาค

คะแนนปลายภาค

คะแนนรวม

001

ดวงพร ใจดี

69

21

 

002

ดวงใจ ใจบุญ

72

18

 

003

ดวงตา สีสม

66

24

 

004

ดวงเนตร รักเรียน

55

15

 

005

นภา เสียสละ

56

16

 

006

สมชาย รักชาติ

71

23

 

007

สมหมาย รักสงบ

71

23

 

008

สมพร รักไท

71

23

 

009

สมคิด วงดี

71

23

 

010

สมสี ดวงดี

71

23

 

 
  • คะแนนรวมของแต่ละคน
  • คะแนนสูงสุดของกลางและปลายภาค (ให้เพิ่มแถว)
  • คะแนนต่ำสุดของกลางภาคและปลายภาค (ให้เพิ่มแถว)
  • คะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวม (ให้เพิ่มแถว)