จำนวนผู้ชม : 1224 คน


เงินตราของไทย ประกอบด้วยธนบัตร และเงินเหรียญดังนี้