จำนวนผู้ชม : 1254 คน


การนับเลข 1-10 1 いち อ่านว่า อิ-จิ 2 に อ่านว่า นิ 3 さん อ่านว่า ซัน 4 よん อ่านว่า ย่ง 5 ご อ่านว่า โกะ 6 ろく อ่านว่า โระคุ 7 なな อ่านว่า นานะ 8 はち อ่านว่า ฮาจิ 9 きゅう อ่านว่า คิว 10 じゅう อ่านว่า จู ทีนี้ ถ้าตัวเลขมากกว่า 10 ล่ะ เราจะนับยังไง ไม่ยากค่ะ ก็เหมือนกับภาษาไทย คือเอาคำว่า 10 (じゅう) พูดขึ้นมาก่อน แล้วต่อด้วยตัวเลขจำนวนที่ต้องการค่ะ 11 じゅういち อ่านว่า จู-อิจิ 12 じゅうに อ่านว่า จู-นิ 13 じゅうさん อ่านว่า จู-ซัน 14 じゅうよん อ่านว่า จู-ย่ง 15 じゅうご อ่านว่า จู-โกะ 16 じゅうろく อ่านว่า จู-โระคุ 17 じゅうなな อ่านว่า จู-นานะ 18 じゅうはち อ่านว่า จู-ฮาจิ 19 じゅうきゅう อ่านว่า จู-คิว แล้วถ้าเป็น 20-90 ล่ะ อ่านยังไง ก็เหมือนเดิมค่ะ เอาคำว่า 10 (จู) ต่อท้ายตัวเลขที่เราต้องการค่ะ 20 にじゅう อ่านว่า นิ-จู 30 さんじゅう อ่านว่า ซัน-จู 40 よんじゅう อ่านว่า ย่ง-จู 50 ごじゅう อ่านว่า โกะ-จู 60 ろくじゅう อ่านว่า โระคุ-จู 70 ななじゅう อ่านว่า นานะ-จู 80 はちじゅう อ่านว่า ฮาจิ-จู 90 きゅうじゅう อ่านว่า คิว-จู มาถึงตรงนี้คงนับคล่องกันแล้งนะคะ เรามานับต่อให้ถึงล้านเลยดีมั้ยคะ อิอิ เอาถึงพันก่อนนะ 100 ひゃく อ่านว่า เฮียคุ 200 にひゃく อ่านว่า นิ-เฮียคุ 300 さんびゃく อ่านว่า ซัม-เบียคุ (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย) 400 よんひゃく อ่านว่า ย่ง-เฮียคุ 500 ごひゃく อ่านว่า โก๊ะ-เฮียคุ 600 ろっぴゃく อ่านว่า หลบ-เปี๊ยคุ (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย) 700 ななひゃく อ่านว่า นานะ-เฮียคุ 800 はっぴゃく อ่านว่า หับ-เปี๊ยคุ (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย) 900 きゅうひゃく อ่านว่า คิว-เฮียคุ เหนื่อยหรือยัง อีกนิดเดียวมาต่อกัน 1,000 せん อ่านว่า เซน 2,000 にさん อ่านว่า นิ-เซน 3,000 さんぜん อ่านว่า ซัง-เซน 4,000 よんせん อ่านว่า  ย่ง-เซน 5,000 ごせん อ่านว่า  โกะ-เซน 6,000 ろくせん อ่านว่า  หลก-เซน (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย) 7,000 ななせん อ่านว่า  นานะ-เซน 8,000 はっせん อ่านว่า  หัด-เซน (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย) 9,000 きゅうせん อ่านว่า  คิว-เซน เอาล่ะค่ะ เราเดินทางมาถึงตอนท้ายกันแล้วค่ะ เราจะนับเลขให้ถึง 1 ล้านกันค่ะ 10,000 いちまん อ่านว่า อิ-จิ-มัง ตัวเลขญี่ปุ่นมีนับถึงแค่ “หมื่น” นะคะ อ้าว.. แล้วถ้าเราจะอ่านมากกว่าหมื่นจะทำยังไงล่ะ ไม่ยากค่ะ 1 แสน ก็คือ 10 หมื่นใช่มั้ยคะ  100,000 じゅうまん อ่านว่า จู-มัง (คือ 10 หมื่นไงคะ) แล้วถ้าเป็น 1 ล้านล่ะ แน่นอน ก็ต้องเป็น 100 หมื่นใช่ไหมเอ่ย... 1,000,000 ひゃくまん อ่านว่า เฮียคุ-มัง