ผลงานนักเรียน
00027  แข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ป.3 เดือนมกราคม
00026  แข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4 เดือนมกราคม
00025  แข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ป.5 เดือนมกราคม
00024  แข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ป.6 เดือนมกราคม
00023 เรียนคอมพิวเตอร์ประถมศึกษา
00022 การประชุมฝ่ายงานมาตราฐาน 6
00021 กิจกรรมกลุ่มชั้นประถมศึกษา เรียนคอมพิวเตอร์
00020 รูปนักเรียนชั้นประถมศึกษา
00019 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบคอมได้คะแนนเต็ม
00018  แข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ป.1 เดือนพฤศจิกายน
00017  แข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ป.2 เดือนพฤศจิกายน
00016  แข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ป.3 เดือนพฤศจิกายน
00015 แข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4 เดือนพฤศจิกายน
00014 แข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ป.5 เดือนพฤศจิกายน
00012 แข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ป.6 เดือนพฤศจิกายน
00011 แข่งทักษะคอม ป.4 เดือนธันวาคม
00010 แข่งทักษะคอม ป.6 เดือนธันวาคม
00009 แข่งทักษะคอม ป.3 เดือนธันวาคม
00008 แข่งทักษะคอม ป.5 เดือนธันวาคม
00007 แข่งทักษะคอม ป.2 เดือนธันวาคม
00006 แข่งทักษะคอม ป.1 เดือน ธันวาคม
00005 กิจกรรมชาวโกวิทธำรงเชียงใหม่ ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ วัน เสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554
00004 การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วัน เสาร์ ที่ 26 พฤศจิกา ...
00003 การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วัน อาทิตย์ ที่ 20 พฤศ ...
00002 ผลงานการสร้าง Web Pages นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1 [ 2 ] 3