แบบฝึกหัดชุด : 
ข้อ1 :  สิ่งเร้าหมายถึงอะไร
สิ่ิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของสัตว์
สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้สิ่งมีชีวิตแสดงพฤติกรรม
สิ่งแวดล้อมที่ทำให้สัตว์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
สิ่งแวดล้อมที่ทำให้สัตว์มีความสุข
ข้อ2 :  ข้อใดเป็นสิ่งเร้าภายนอก
ความหิว
อุณหภูมิ
ความกลัว
ระดับฮอร์โมน
ข้อ3 :  เมื่อสัตว์ได้กลิ่นอาหารจะมีพฤติกรรมอย่างไร
เข้าหา
หลบซ่อน
ถอยห่าง
จ้องมอง
ข้อ4 :  สิ่งที่ทำให้แมวปรับม่านตาคืออะไร
แสง
เสียง
อุณหภูมิ
สัมผัส
ข้อ5 :  เมื่ออยู่ในที่มืดข้อใดคือพฤติกรรมการตอบสนองของแมว
กระดิกหู
เปลี่ยนสีขน
ขยายม่านตา
กระดิกหนวด
ข้อ6 :  สัตว์ฃนิดใดจะตอบสนองต่อแสงโดยออกหากินในเวลาที่ไม่มีแสง
อีกา
เหยี่ยว
นกอินทรี
นกเค้าแมว
ข้อ7 :  ข้อใดเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้หอยแครงหุบเปลือก
นิ้ว
ความตกใจ
การสัมผัส
ความกลัว
ข้อ8 :  ถ้านกบินลงไปทางตอนใต้ทุกๆฤดูหนาวแสดงว่านกแสดงพฤติกรรมใด
จำศีล
อพยพ
พรางดัว
ปรับตัว
ข้อ9 :  สิ่งที่เกิดขึ้นกับสัตว์ในช่วงจำศีลคืออะไร
ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
กินอาหารเป็นจำนวนมาก
ออกไปจากแหล่งที่อยู่อาศัย
อพยพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ข้อ10 :  เมื่อเกิดสุริยุปราคานกบางชนิดบินกลับรังจากข้อความนี้สิ่งใดเป็นสิ่งเร้า
อุณหภูมิ
สภาพอากาศ
ความชื้้น
แสง