แบบฝึกหัดชุด : เเบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง สี
ข้อ1 :  สีในวงจรสี มีทั้งหมดกี่สี?
12 สี
13 สี
14 สี
15 สี
ข้อ2 :  เเม่สี มีสีอะไรบ้าง?
แดง น้ำเงิน เหลือง
เขียวเหลือง เขียว น้ำเงิน
ม่วง ส้ม แดง
ส้มเหลือง เขียวเหลือง เขียว
ข้อ3 :  ข้อใดคือสีวรรณะร้อน?
แดง ส้ม เหลือง
เหลือง เขียวเหลือง เขียว
เขียว เขียวเหลือง เขียวน้ำเงิน
น้ำเงิน ส้ม ส้มแดง
ข้อ4 :  สีขั้นที่ 2 มีสีอะไรบ้าง?
ส้ม เเดง เขียว
ส้ม เเดง ม่วง
ส้ม ม่วง เขียว
เเดง ม่วง เขียว
ข้อ5 :  การนำแม่สีหรือสีขั้นที่ 1 มาผสมกันทำให้เกิดสีขึ้นใหม่ เราเรียกสีที่เกิดขึ้นใหม่ว่าอะไร?
สีขั้นที่ 1
สีขั้นที่ 2
สีขั้นที่ 3
สีขั้นที่ 4
ข้อ6 :  ถ้านำสีแดงผสมกับสีเหลืองสีที่เกิดขึ้นใหม่คือสีอะไร?
สีส้ม
สีนำตาล
สีชมพู
สีเขียว
ข้อ7 :  สีที่เป็นได้ทั้งสีวรรณะเย็นและวรรณะร้อนคือสีในข้อใด?
เหลือง ส้ม
เหลือง ม่วง
เหลือง เขียวเหลือง
เหลือง น้ำตาล
ข้อ8 :  สีตรงข้ามสีแดงคือสีใด?
เขียวเหลือง
เขียวน้ำเงิน
ม่วงน้ำเงิน
เขียว
ข้อ9 :  สีในข้อใดที่ให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบาย?
.เหลือง ส้มเหลือง เขียวเหลือง
เหลือง เขียว ส้ม
เหลือง เขียวเหลือง เขียว
เหลือง ส้ม ม่วง
ข้อ10 :  สีม่วงตรงกันข้ามกับสีอะไร?
เเดง
ม่วง
เขียว
เหลือง