แบบฝึกหัดชุด : หลังเรียนแบบรูปและความสัมพันธ์
ข้อ1 :  สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม รูปต่อไปคือ รูปใด
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
วงกลม
วงรี
ข้อ2 :  วงกลม วงรี สามเหลี่ยม วงกลม ........... สามเหลี่ยม รูปที่หายไปคือรูปใด
วงกลม
วงรี
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ข้อ3 :  ส้ม มะม่วง เงาะ มังคุด ............., ................ เงาะ มังคุด สิ่งใดหายไป
มะม่วง , เงาะ
เงาะ , มังคุด
ส้ม , มังคุด
ส้ม , มะม่วง
ข้อ4 :  หนังสือ ดินสอ ยางลบ หนังสือ ดินสอ ยางลบ ............., ดินสอ,......สิ่งใดหายไป
ดินสอ , หนังสือ
ยางลบ , ดินสอ
หนังสือ , ยางลบ
ถูกทุกข้อ
ข้อ5 :  ปิงปอง ลูกบอล ลูกโป่ง ปิงปอง ลูกบอล ............, ................ รูปใดหายไป
ลูกโป่ง กับ ปิงปอง
ลูกบอล กับ ลูกโป่ง
ปิงปอง กับ ลูกบอล
ลูกบอล กับ ปิงปอง